Hosting www

499 zł

99za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Poczta:

Automatyczne wysłanie kopii wiadomości na inny adres

Jeżeli chcesz, aby kopia odebranej wiadomości była wysyłana automatycznie na inny adres e-mail, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do poczty poprzez aplikację Webmail na stronie poczta.zenbox.pl

2. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Ustawienia, a następnie z listy ustawień wybierz opcję Filtry.

3. Następnie kliknij, na widoczny u góry ekranu przycisk „+„.

4. W wyświetlonym oknie wypełnij widoczny formularz następującymi danymi:

  • Nazwa filtru – wprowadź nazwę dla nowego filtru,
  • Filtr włączony – aktywuj tę opcję, aby filtr był włączony,
  • Zakres – wybierz opcję Wszystkich, aby filtr dotyczył wszystkich otrzymywanych wiadomości.

5. Następnie przejdź do sekcji Akcje, w której należy określić czynności wykonywane podczas odbioru wiadomości. W tym celu:

  • Funkcję “Przenieś wiadomość do”, zamień na “Wyślij kopię do”,
  • Wprowadź adres e-mail, na który ma być przekazywana kopia wiadomości.

Pamiętaj, aby zmiany zachować przyciskiem Zapisz.

Uwaga: Przekierowanie wiadomości z pozostawieniem kopii na serwerze może zostać również wykonane z poziomu Panelu Klienta. Szczegółowy opis konfiguracji filtru bezpośrednio w Panelu Klienta został opisany w artykule: Przekierowanie poczty z konta pocztowego na inny adres e-mail.