Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
WordPress:

WP-CLI – Wprowadzenie i obsługa

Co to jest WP-CLI?

WP-CLI jest to proste narzędzie, które umożliwia operowanie na skrypcie WordPress za pomocą linii komend w terminalu (SSH). Za jego pomocą możemy zainstalować skrypt WordPress, zaktualizować pliki, instalować/deinstalować wtyczki/motywy, wyświetlać informację na temat posiadanej wersji WP, czy choćby regenerować niedziałające pliki ikon, mediów (obrazków) przechodząc nawet do optymalizacji bazy danych.

Operowanie z poziomu linii komend jest na tyle wygodne, że za pomocą jednej komendy pozwala zaktualizować wszystkie wtyczki naraz. Narzędzie pozwala też na edycję bazy danych bez konieczności instalowania dodatkowych skryptów – od teraz można zmieniać linki w bazie wprost z SSH za pomocą WP-CLI.

Jak obsługiwać WP-CLI?

Połączenie z serwerem SSH

Praca z WP-CLI realizowana jest wyłącznie z poziomu linii komend serwera SSH. W tym celu przed rozpoczęciem prac zaloguj się do serwera SSH. Logowanie do serwera SSH opisaliśmy w naszym poradniku.

Po zalogowaniu do serwera SSH konieczne jest przejście do katalogu, w którym został zainstalowany skrypt WordPress. Domyślnie instalacja WordPress wykonywana jest w katalogu public_html domeny. Aby przejść do katalogu domeny wykonaj polecenie:

cd domains/mojadomena.pl/public_html

Poniżej prezentujemy popularne polecenia, które z pewnością przydadzą Ci się podczas pracy z WordPress.

Instalacja wtyczki

Warunkiem koniecznym do zainstalowania pluginu poprzez WP-CLI jest, aby był on dostępny w ogólnej bazie wtyczek– https://pl.wordpress.org/plugins/. Operacje należy wykonać tak samo dla każdej wtyczki. Poniżej pokażemy Ci jak zainstalować wtyczkę Contact Form 7 krok po kroku:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z zainstalowanym skryptem WordPress.

2. Pobierz nazwę wtyczki z jej adresu URL: https://pl.wordpress.org/plugins/contact-form-7/ – w przypadku wtyczki Contact Form 7, nazwa wtyczki to contact-form-7.

Pamiętaj: Nazwa wtyczki znajduje się zawsze na końcu adresu URL, strony wtyczki w repozytorium WordPress – https://pl.wordpress.org/plugins/nazwa-wtyczki/ .

3. W SSH wpisz poniższe polecenie i zatwierdź je przyciskiem Enter

wp plugin install contact-form-7

Jeśli chcesz zainstalować więcej niż jedną wtyczkę, to nazwę kolejnej wtyczki należy wpisać po spacji: 

wp plugin install contact-form-7 jetpack

4. Po wykonaniu powyższych kroków, wtyczka jest instalowana. Po tej operacji zobaczysz komunikat: Success: Installed 1 of 1 plugins.

5. Aby aktywować zainstalowany plugin wykonaj poniższe polecenie i zatwierdź je przyciskiem Enter

wp plugin activate contact-form-7

6. Zakończenie uruchamiania wtyczki zostanie potwierdzone stosownym komunikatem Success: Activated 1 of 1 plugins

Tworzenie nowego użytkownika

Za pomocą narzędzia WP-CLI możliwe jest również tworzenie nowych kont użytkowników. Podczas tworzenia nowego konta, można przypisać mu z góry ustaloną rolę wraz z uprawnieniami. Hasło dostępowe do konta jest generowane automatycznie po utworzeniu konta użytkownika. Poniżej pokażemy Ci jak utworzyć nowego użytkownika krok po kroku:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z zainstalowanym skryptem WordPress.

2. Wpisz poniższe polecenie i zatwierdź je przyciskiem Enter:

wp user create NAZWA_UŻYTKOWNIKA ADRES_EMAIL --role=ROLA

W poleceniu należy zastąpić NAZWA_UŻYTKOWNIKA nazwą nowego konta, ADRES_EMAIL adresem e-mail oraz ROLA rolą:

przykładowo: wp user create zenbox kontakt@zenbox.pl –role=administrator 

administrator: jest to użytkownik posiadający pełne uprawnienia administratora

editor: jest to użytkownik mogący tworzyć i zarządzać artykułami każdego użytkownika

author: rola ta umożliwia publikowanie i edytowanie tylko własnych wpisów

contributor: osoba posiadająca konto z tymi uprawnieniami może tylko przygotowywać wersje robocze wpisów

subscriber: zwykły użytkownik który może podglądać tylko swój profil

3. Po zatwierdzeniu Enterem WP-CLI utworzy nowego użytkownika i wyświetli stosowny komunikat po zakończeniu działania wraz z losowo wygenerowanym hasłem.

Zmiana danych użytkownika

Z pomocą narzędzia WP-CLI możliwe jest również zmodyfikowanie danych dla utworzonych już kont użytkowników. W poniższym przykładzie pokażemy Ci jak zmienić podstawowe dane konta.

Najpopularniejsze opcje, które są możliwe do wykonania poprzez WP-CLI to zmiana:

– loginu: –user_login=NOWY_LOGIN

– hasła: –user_pass=NOWE_HASLO

– adresu e-mail użytkownika: –user_email=NOWY_EMAIL

– nazwy wyświetlanej: –display_name=NOWA_NAZWA

– imię: –first_name=NOWE_IMIE

– nazwisko: –last_name=NOWE_NAZWISKO

Aby wykorzystać powyższe parametry, postępuj zgodnie z poniższą listą kroków:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z zainstalowanym skryptem WordPress.

2. Wpisz poniższe polecenie:

wp user update ADRES_EMAIL PARAMETR

Zamiast ADRES_EMAIL wpisz adres e-mail użytkownika, zaś dla PARAMETR podaj parametry wraz z wartościami z powyższej listy, na przykład:

wp user adres_email update --user_login=Grafik

W jednym poleceniu można podać kilka parametrów:

wp user adres_email update --user_login=Grafik --user_email=grafik@domena.pl

3. Po zatwierdzeniu Enterem WP-CLI zmieni wprowadzone dane i wyświetli stosowny komunikat po zakończeniu działania.

Usuwanie użytkownika

W przypadku chęci usunięcia istniejącego użytkownika WordPress również możesz skorzystać z linii pleceń WP-CLI. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z zainstalowanym skryptem WordPress.

2. Wpisz poniższe polecenie:

wp user delete ADRES_EMAIL

W poleceniu zastąp ADRES_EMAIL adresem e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć. 

3. WP-CLI zapyta, czy na pewno chcemy usunąć tego użytkownika: wpisz Y jeśli chcesz usunąć lub N jeśli operacja usuwania ma zostać przerwana. Całość zatwierdzamy Enterem.

4. Po zakończeniu usuwania, zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Success: Removed user ID_UŻYTKOWNIKA from NAZWA_STRONY

Aktualizacja WordPressa

W przypadku jeżeli chciałbyś zaktualizować posiadaną wersję WordPressa, również możesz dokonać tego w prosty sposób za pomocą SSH.

W tym celu:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z zainstalowanym skryptem WordPress.

2. Wpisz poniższe polecenie:

wp core update


3. Po wpisaniu polecenia odczekaj, aż otrzymasz informacje o zakończonej aktualizacji, jak na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli chcesz sprawdzić wersję posiadanego WordPressa, skorzystaj z polecenia:

wp core version


otrzymasz wtedy informację o posiadanej wersji aplikacji.


Aktualizacja wszystkich wtyczek

Jeżeli chcesz zaktualizować wszystkie wtyczki, które znajdują się w Twoim WordPressie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z wtyczkami.

2. Wpisz polecenie:

wp plugin update –all


3. Po wpisaniu polecenia odczekaj, aż otrzymasz informacje o zakończonych aktualizacjach. Zobaczysz również, które z wtyczek zostały zaktualizowane.


Aktualizacja konkretnej wtyczki


Jeżeli chcesz zaktualizować konkretną wtyczkę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do serwera SSH, a następnie przejdź do katalogu z wtyczkami.

2. Wpisz polecenie wp plugin update nazwa wtyczki, np.

wp plugin update elementor

3. Po wpisaniu polecenia odczekaj, aż otrzymasz informację o zakończonej aktualizacji.Jeżeli po wpisaniu polecenia będziesz otrzymywać wyłącznie komunikat:


Oznacza to, iż wtyczka jest zaktualizowana do najnowszej wersji i nie posiada obecnie dostępnej aktualizacji.


Więcej przykładów poleceń, które możesz wykonać za pomocą WP-CLI znajdziesz w oficjalnym poradniku WordPressa.