Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Poczta:

Jak wyłączyć autoryzację 2FA dla skrzynki pocztowej

Zabezpieczenie 2FA dla skrzynki pocztowej może zostać wykonane na dwa sposoby — zarówno poprzez aplikację Webmail, jak i awaryjnie poprzez Panel Klienta. 

Wyłączenie autoryzacji 2FA poprzez aplikację Webmail

W przypadku, jeżeli posiadasz dostęp do skrzynki pocztowej oraz chcesz dokonać wyłączenia aktywnego zabezpieczenia 2FA postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. W pierwszej kolejności zaloguj się do aplikacji Webmail i przejdź do zakładki Ustawienia.

2. Następnie z listy dostępnych opcji wybierz pozycję Uwierzytelnienie dwuetapowe.

3. Z listy aktywnych autoryzacji 2FA odszukaj tę, dla której chcesz dokonać dezaktywacji, a następnie kliknij na przycisk Wyłącz.

4. Potwierdź wykonywaną dyspozycję klikając w wyświetlonym komunikacie na przycisk OK.

To wszystko, zabezpieczenie zostało dezaktywowane.

Wyłączenie autoryzacji 2FA poprzez Panel Klienta

W przypadku, kiedy utraciłeś dostęp do dodatkowego adresu e-mail lub aplikacji uwierzytelniającej możesz dokonać wyłączenia autoryzacji 2FA poprzez Panel Klienta. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do Panelu Klienta oraz przejdź do menu Paczki pocztowe i wybierz pozycję Konta pocztowe.

2. Następnie wybierz domenę, w której posiadasz utworzoną skrzynkę pocztową, dla której chcesz dokonać włączenia zabezpieczenia.

3. Z listy dostępnych skrzynek, odszukaj tę, której dotyczy modyfikacja oraz wybierz Edytuj.

4. W nowo otwartym widoku, z górnego menu należy wybrać pozycję Bezpieczeństwo.

5. W formularzu Włącz / wyłącz zabezpieczenia odznacz dostępną opcję Uwierzytelnienie dwuetapowe. Następnie zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz.

To wszystko, zabezpieczenie zostało dezaktywowane.