Pomoc/Baza wiedzy
MySQL:

Kody błędów MySQL

Kody błędów MySQL

 • 0 — Sukces 
 • 1 — Niedozwolona operacja 
 • 2 — Nieistniejący plik lub katalog 
 • 3 — Nie ma takiego procesu 
 • 4 — Przerwane wywołanie systemowe 
 • 5 — Błąd wejścia-wyjścia 
 • 6 — Urządzenie nieskonfigurowane
 • 7 — Zbyt długa lista parametrów 
 • 8 — Błąd formatu pliku wykonywalnego 
 • 9 — Błędny deskryptor pliku 
 • 10 — Brak procesów potomnych
 • 11 — Zasób chwilowo niedostępny 
 • 12 — Nie można zaalokować pamięci 
 • 13 — Brak dostępu 
 • 14 — Błędny adres 
 • 15 — Wymagane urządzenie blokowe 
 • 16 — Urządzenie lub zasób zajęte 
 • 17 — Plik istnieje 
 • 18 — Błędne połączenie z urządzeniem skrośnym (ang. cross-device) 
 • 19 — Nie ma takiego urządzenia 
 • 20 — Nie katalog 
 • 21 — Katalog 
 • 22 — Błędny parametr 
 • 23 — W systemie otwarto zbyt wiele plików 
 • 24 — Zbyt wiele otwartych plików 
 • 25 — Nieprawidłowe urządzenie 
 • 26 — Plik tekstowy zajęty 
 • 27 — Plik zbyt duży 
 • 28 — Brak miejsca na urządzeniu 
 • 29 — Nieprawidłowe wyszukiwanie 
 • 30 — System plików tylko do odczytu 
 • 31 — Zbyt wiele powiązań 
 • 32 — Zerwany potok 
 • 33 — Parametr liczbowy poza dziedziną 
 • 34 — Wynik liczbowy spoza zakresu 
 • 35 — Uniknięto zakleszczenia zasobu 
 • 36 — Zbyt długa nazwa pliku 
 • 37 — Brak blokad 
 • 38 — Funkcja nie zaimplementowana 
 • 39 — Katalog nie jest pusty 
 • 40 — Zbyt wiele poziomów linków symbolicznych 
 • 41 — Nieznany błąd 41 
 • 42 — Brak komunikatu żądanego typu 
 • 43 — Identyfikator usunięty 
 • 44 — Numer kanału spoza zakresu 
 • 45 — Poziom 2 niezsynchronizowany 
 • 46 — Poziom 3 zawieszony 
 • 47 — Poziom 3 wyzerowany 
 • 48 — Numer połączenia z poza zakresu 
 • 49 — Nie wskazano sterownika protokołu 
 • 50 — Brak struktury CSI 
 • 51 — Poziom 2 zawieszony 
 • 52 — Nieprawidłowa wymiana 
 • 53 — Nieprawidłowy deskryptor żądania 
 • 54 — Pełna wymiana 
 • 55 — Brak anody 
 • 56 — Błędny kod żądania 
 • 57 — Błędne złącze 
 • 58 — Nieznany błąd 58 
 • 59 — Nieprawidłowy format pliku z czcionkami 
 • 60 — Urządzenie zamiast strumienia 
 • 61 — Brak danych 
 • 62 — Wyczerpanie się zegara 
 • 63 — Brak zasobów strumieni 
 • 64 — Maszyna nie podłączona do sieci 
 • 65 — Pakiet niezainstalowany 
 • 66 — Zdalny obiekt 
 • 67 — Zerwany link 
 • 68 — Zgłoszony błąd 
 • 69 — Błąd Srmount 
 • 70 — Bład komunikacji podczas wysyłania 
 • 71 — Bład protokołu 
 • 72 — Usiłowanie skoku wielokrotnego 
 • 73 — Bład związany z RFS 
 • 74 — Nieprawidłowy komunikat 
 • 75 — Wartość zbyt duża dla danego typu danych 
 • 76 — Nazwa powtarza się w sieci 
 • 77 — Błędny stan deskryptora pliku 
 • 78 — Zmieniono adres zdalny 
 • 79 — Niemożliwy dostęp do wymaganej biblioteki dzielonej 
 • 80 — Korzystano z uszkodzonej biblioteki dzielonej 
 • 81 — Sekcja .lib w a.out uszkodzona 
 • 82 — Próba przyłączenia w zbyt wielu bibliotekach dzielonych 
 • 83 — Niemożliwe bezpośrednie wykonane biblioteki dzielonej 
 • 84 — Nieprawidłowy lub niepełny znak wielobajtowy lub szeroki 
 • 85 — Przerwane wywołanie systemowe, należy powtórzyć 
 • 86 — Błąd potoku strumienia 
 • 87 — Zbyt wielu użytkowników 
 • 88 — Operacja gniazda poza gniazdem 
 • 89 — Wymagany adres docelowy 
 • 90 — Zbyt długi komunikat 
 • 91 — Błędny typ protokołu dla gniazda 
 • 92 — Niedostępny protokół 
 • 93 — Nieobsługiwany protokół 
 • 94 — Nieobsługiwany typ gniazda 
 • 95 — Nieobsługiwana operacja 
 • 96 — Nieobsługiwana rodzina protokołów 
 • 97 — Rodzina adresów nieobsługiwana przez protokół 
 • 98 — Adres używany 
 • 99 — Niemożliwe przypisanie żądanego adresu 
 • 100 — Wyłączona sieć 
 • 101 — Niedostępna sieć 
 • 102 — Przy ponownym uruchomieniu sieć odłączyła połączenie 
 • 103 — Oprogramowanie spowodowało zerwanie połączenia 
 • 104 — Połączenie zerwane przez zdalny serwer 
 • 105 — Brak miejsca w buforze 
 • 106 — Punkt końcowy już powiązany 
 • 107 — Punkt końcowy nie powiązany 
 • 108 — Niemożliwe przesłanie po zamknięciu punktu końcowego 
 • 109 — Zbyt wiele odwołań, niemożliwy podział 
 • 110 — Połączenie rozłączone 
 • 111 — Żądanie połączenia odrzucone 
 • 112 — Serwer wyłączony 
 • 113 — Niemożliwe dojście do serwera 
 • 114 — Operacja już w trakcie wykonywania 
 • 115 — Operacja jest wykonywana 
 • 116 — Nieprawidłowy uchwyt pliku NFS 
 • 117 — Struktura wymaga czyszczenia 
 • 118 — Określony typ pliku niezgodny z XENIX 
 • 119 — Dostępne semafory niezgodne z XENIX 
 • 120 — Jeśli nazwany typ pliku, nie znaleziono klucza odczytu lub aktualizacji 
 • 121 — Duplikat klucza przy zapisie lub aktualizacji 
 • 122 — Przekroczono limit dysku 
 • 123 — Ktoś zmienił wiersz od czasu jego odczytu; aktualizacja niemożliwa 
 • 124 — Funkcji przekazano błędny index 
 • 126 — Uszkodzony plik indeksowy / nieprawidłowy format pliku 
 • 127 — Plik z danymi uszkodzony 
 • 131 — Polecenie nie rozumiane przez bazę danych 
 • 132 — Stary plik bazy danych 
 • 133 — Przed aktualizacją nie odczytano żadnych wierszy 
 • 134 — Rekord już usunięty lub uszkodzony plik z danymi 
 • 135 — Brak miejsca w pliku z danymi 
 • 136 — Brak miejsca w pliku indeksowym 
 • 137 — Brak rekordów (po: READ, AFTER i END OF FILE) 
 • 138 — Nieobsługiwane rozszerzenie tabeli 
 • 139 — Zbyt dużo wierszy 
 • 140 — Nieprawidłowe opcje tworzenia 
 • 141 — Powtórzony klucz przy próbie zapisu lub aktualizacji 
 • 142 — Użyto nieznanego zestawu znaków 
 • 143 — Definicja MERGE niezgodna z odwzorowaną tabelą 
 • 144 — Tabela uszkodzona, nie powiodła się ostatnia naprawa 
 • 145 — Tabela oznaczona jako uszkodzona

Kody błędów C API MySQL

 • 1000 — hashchk 
 • 1001 — isamchk 
 • 1002 — Nie 
 • 1003 — Tak 
 • 1004 — Nie można stworzyć pliku 
 • 1005 — Nie można stworzyć tabel
 • 1006 — Nie można stworzyć bazy danych 
 • 1007 — Nie można stworzyć bazy danych (baza już istnieje) 
 • 1008 — Nie można usunąć bazy danych (baza nie istnieje) 
 • 1009 — Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można usunąć)
 • 1010 — Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można wykonać)
 • 1011 — Błąd podczas usuwania 
 • 1012 — Nie można odczytać rekordu w tabeli systemowej 
 • 1013 — Nie można otrzymać statusu 
 • 1014 — Nie można rozpoznać aktualnego katalogu 
 • 1015 — Nie można zablokować pliku 
 • 1016 — Nie można otworzyć pliku 
 • 1017 — Nie można znaleźć pliku 
 • 1018 — Nie można odczytać katalogu 
 • 1019 — Nie można zmienić katalogu na 
 • 1020 — Rekord został zmieniony od ostatniego odczytania z tabeli 
 • 1021 — Dysk pełny 
 • 1022 — Nie można zapisać (powtórzone klucze w tabeli) 
 • 1023 — Błąd podczas zamykania 
 • 1024 — Błąd podczas odczytu pliku 
 • 1025 — Błąd podczas zmieniania nazwy 
 • 1026 — Błąd podczas zapisywania pliku 
 • 1027 — jest zablokowany na wypadek zmian 
 • 1028 — Sortowanie przerwane 
 • 1029 — Widok nie istnieje 
 • 1030 — Otrzymano błąd z obsługi tabeli 
 • 1031 — Obsługa tabeli nie posiada tej opcji 
 • 1032 — Nie można znaleźć rekordu w 
 • 1033 — Niewłaściwa informacja w pliku 
 • 1034 — Niewłaściwy plik kluczy dla tabeli 
 • 1035 — Plik kluczy dla tabeli jest starego typu 
 • 1036 — jest tylko do odczytu 
 • 1037 — Zbyt mało pamięci 
 • 1038 — Zbyt mało pamięci do sortowania 
 • 1039 — Nieoczekiwany EOF napotkany podczas czytania z pliku 
 • 1040 — Zbyt wiele połączeń 
 • 1041 — Zbyt mało miejsca (pamięci dla wątku) 
 • 1042 — Nie można otrzymać nazwy hosta dla twojego adresu 
 • 1043 — Zły uchwyt 

Najczęściej występujące

 • 1044 — Brak dostępu dla użytkownika (do bazy danych) 
 • 1045 — Brak dostępu dla użytkownika (hasło) 
 • 1046 — Nie wybrano żadnej bazy danych 
 • 1047 — Nieznana komenda 
 • 1048 — Kolumna nie może być nul 
 • 1049 — Nieznana baza danych (też często popełniany błąd, zwłaszcza przy obcych skryptach) 
 • 1050 — Tabela już istnieje 
 • 1051 — Nieznana tabela 
 • 1052 — Kolumna jest dwuznaczna 
 • 1053 — Trwa kończenie działania serwera 
 • 1054 — Nieznana kolumna w 
 • 1055 — Użyto bez umieszczania w GROUP BY 
 • 1056 — Nie można grupować 
 • 1057 — Zapytanie ma funkcje sumujące i kolumny w tym samym zapytaniu 
 • 1058 — Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości 
 • 1059 — Nazwa identyfikatora jest zbyt długa 
 • 1060 — Powtórzona nazwa kolumny 
 • 1061 — Powtórzona nazwa klucza 
 • 1062 — Powtórzone wystąpienie dla klucza (dość częsty błąd przy modyfikacji danych w tabeli, zwłaszcza po opcji IMPORT) 
 • 1063 — Błędna specyfikacja kolumny dla kolumny 
 • 1064 — obok w linii 
 • 1065 — Zapytanie było puste 
 • 1066 — Tabela lub alias nie są unikatowe 
 • 1067 — Niewłaściwa wartość domyślna dla (też często występujący błąd w trakcie projektowania tabeli) 
 • 1068 — Zdefiniowano wiele kluczy podstawowych 
 • 1069 — Określono zbyt wiele kluczy 
 • 1070 — Określono zbyt wiele części klucza (nie mylić z kodem błędu 1069) 
 • 1071 — Zdefiniowany klucz jest zbyt długi 
 • 1072 — Kolumna zdefiniowana w kluczu nie istnieje w tabeli 
 • 1073 — Kolumna typu BLOB nie może być użyta w specyfikacji klucza 
 • 1074 — Zbyt duża długość kolumny (użyj BLOB) 
 • 1075 — W tabeli może być tylko jedno pole AUTO (chodzi o auto_increment oraz musi być kluczem) 
 • 1076 — gotowe do połączenia 
 • 1077 — standardowe zakończenie działania 
 • 1078 — otrzymano sygnał. (kończenie działania) 
 • 1079 — zakończenie działania zakończone 
 • 1080 — wymuszenie zamknięcia wątku 
 • 1081 — Nie można stworzyć gniazda IP 
 • 1082 — Tabela nie ma takiego indeksu jak w CREATE INDEX 
 • 1083 — Nie oczekiwano separatora 
 • 1084 — Nie można użyć stałej długości wiersza z polami typu BLOB. (użyj FIELDS TERMINATED BY) 
 • 1085 — Plik musi znajdować się w katalogu bazy danych lub wszyscy mają uprawnienia do jego odczytu 
 • 1086 — Plik już istnieje 
 • 1087 — Rekordów: Usuniętych: Pominiętych: Ostrzeżeń: 
 • 1088 — Rekordów: Duplikatów: 
 • 1089 — Błędna część klucza 
 • 1090 — Nie można usunąć wszystkich pól wykorzystując ALTER TABLE (użyj DROP TABLE – kasuje całą tabelę!!!) 
 • 1091 — Nie można wykonać tej operacji. (sprawdź czy to pole istnieje) 
 • 1092 — Rekordów: Duplikatów: Ostrzeżeń: 
 • 1093 — Operacja INSERT TABLE nie jest dozwolona w liście tabel FROM 
 • 1094 — Nieznany identyfikator wątku 
 • 1095 — Nie jesteś właścicielem wątku 
 • 1096 — Nie ma żadnej użytej tabeli 
 • 1097 — Zbyt wiele łańcuchów dla kolumny i polecenia SET 
 • 1098 — Nie można stworzyć unikatowej nazwy pliku z logiem 
 • 1099 — Tabela została zablokowana przez READ i nie może zostać zaktualizowana 
 • 1100 — Tabela nie została zablokowana poleceniem LOCK TABLES
 • 1101 — Pole typu BLOB nie może mieć domyślnej wartości 
 • 1102 — Niedozwolona nazwa bazy danych 
 • 1103 — Niedozwolona nazwa tabeli 
 • 1104 — Operacja SELECT będzie dotyczyła zbyt wielu rekordów i zajmie b. dużo czasu 
 • 1105 — Nieznany błąd 
 • 1106 — Nieznana procedura 
 • 1107 — Nieprawidłowa liczba parametrów procedury 
 • 1108 — Nieprawidłowe parametry procedury 
 • 1109 — Nieznana tabela 
 • 1110 — Podwójnie zdefiniowano pole 
 • 1111 — Nieprawidłowe użycie funkcji grupującej 
 • 1112 — Tabela wykorzystuje rozszerzenie nieistniejące w tej wersji MySQL 
 • 1113 — Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę 
 • 1114 — Tabela jest pełna 
 • 1115 — Nieznany zestaw znaków 
 • 1116 — Zbyt wiele tabel 
 • 1117 — Zbyt wiele pól 
 • 1118 — Zbyt duży rozmiar wiersza (zamień na BLOB) 
 • 1119 — Przepełnienie stosu wątków 
 • 1120 — Zależność skrośna do OUTER JOIN 
 • 1121 — Kolumna użyta w UNIQUE lub INDEX, ale nie zdefiniowana jako NOT NULL 
 • 1122 — Niemożliwe załadowanie funkcji 
 • 1123 — Niemożliwa inicjalizacja funkcji 
 • 1124 — Brak ścieżek do biblioteki dzielonej (też częsty błąd) 
 • 1125 — Funkcja już istnieje 
 • 1126 — Otwarcie biblioteki dzielonej niemożliwe 
 • 1127 — W bibliotece nie można znaleźć funkcji 
 • 1128 — Funkcja niezdefiniowana (to jest piętą Achillesową, zwykle błąd powstaje przy niejednoznacznym nazwaniu funkcji a później źle wpisana w odwołaniu) 
 • 1129 — Serwer zablokowany z powodu zbyt wielu błędów połączenia. (odblokować można — mysqladmin flush-hosts) 
 • 1130 — Serwer nie może łączyć się z tym serwerem MySQL 
 • 1131 — MySQL użyty z konta anonimowego 
 • 1132 — Do zmiany haseł wymagane są uprawnienia do aktualizacji tabel bazy danych 
 • 1133 — W tabeli USER nie można znaleźć odpowiedniego wiersza 
 • 1134 — Znalezione wiersze: Zamienino: Ostrzeżeń: 
 • 1135 — Niemożliwe stworzenie nowego wątku (tu zwykle kod błędu) 
 • 1136 — Liczba kolumn nie pasuje do liczby wartości w wierszu 
 • 1137 — Niemożliwe otwarcie tabeli 
 • 1138 — Nieprawidłowe użycie wartości NULL 
 • 1139 — REGEXP zwróciła błąd (operator REGEXP porównuje wyrażenie regularne po prawej stronie z wyrażeniem po lewej stronie) 
 • 1140 — Jeśli nie ma frazy GROUP BY, mieszanie kolumn GROUP (MIN(), MAX(), COUNT()) jest niedopuszczalne (musi być zastosowane grupowanie) 
 • 1141 — Brak uprawnień dla użytkownika na serwerze 
 • 1142 — Polecenie zabronione dla użytkownika dla tabeli 
 • 1143 — Polecenie zabronione dla użytkownika dla kolumny w tabeli 
 • 1144 — Niedopuszczalne polecenie GRANT/REVOKE 
 • 1145 — Serwer lub użytkownik w GRANT zbyt długie 
 • 1146 — Tabela nie istnieje 
 • 1147 — Brak uprawnień dla użytkownika 
 • 1148 — Instrukcja nie może być użyta w tej wersji MySQL 
 • 1149 — Nieprawidłowa składnia 
 • 1150 — Wątek wstawiania z opóźnieniem nie mógł uzyskać blokady w tabeli 
 • 1151 — Użyto zbyt wielu wątków opóźnionych 
 • 1152 — Zerwane połączenie z bazą danych 
 • 1153 — Pobrano pakiet większ od MAX_ALLOWED_PACKET 
 • 1154 — Błąd odczytu ze strumienia połączenia 
 • 1155 — Błąd z FCNTL() 
 • 1156 — Otrzymano nieprawidłowe pakiety 
 • 1157 — Niemożliwa dekompresja pliku komunikacyjnego 
 • 1158 — Błąd przy odczycie pakietu komunikacyjnego 
 • 1159 — Przekroczono limit czasu odczytu pakietu komunikacyjnego 
 • 1160 — Błąd przy zapisie pakietu komunikacyjnego 
 • 1161 — Przekroczono limit czasu zapisu pakietu komunikacyjnego 
 • 1162 — Łańcuch wynikowy dłuższy od MAX_ALLOWED_PACKET 
 • 1163 — Użyty typ tabeli nie może zawierać kolumn BLOB/TEXT 
 • 1164 — użyta tabela nie obsługuje kolumn AUTO_INCREMENT 
 • 1165 — Nie można użyć INSERT DELAYED w tabeli (zablokowana przez odczyt) 
 • 1166 — Nieprawidłowa nazwa kolumny 
 • 1167 — Użyta procedura obsługi tabeli nie może indeksować kolumn 
 • 1168 — Nie wszystkie tabele tabeli MERGE są identyczne 
 • 1169 — Niemożliwy zapis w tabeli (wymagana unikatowość) 
 • 1170 — Kolumna BLOB użyta w kluczu bez długości tego klucza 
 • 1171 — Wszystkie części PRIMARY KEY muszą być NOT NULL (jeśli potrzebny NULL w kluczu należy użyć klucza UNIQUE) 
 • 1172 — Wynik składał się z więcej niż jednego wiersza 
 • 1173 — Tabele tego typu wymagają klucza głównego 
 • 1174 — Ta wersja MySQL została skompilowana bez obsługi RAID 
 • 1175 — Użyto trybu bezpiecznych poprawek (próba aktualizacji tabeli bez WHERE przy użyciu kolumny KEY) 
 • 1176 — Klucz w tabeli nie istnieje 
 • 1177 — Niemożliwe otwarcie tabeli 
 • 1178 — Procedura obsługi tablei nie uwzględnia sprawdzania/naprawy 
 • 1179 — Brak uprawnień do wykonywania tego polecenia w transakcji 
 • 1180 — Błąd podczas COMMIT (przy używaniu transakcji) 
 • 1181 — Błąd podczas ROLLBACK (przy używaniu transakcji) 
 • 1182 — Błąd podczas FLUSH_LOGS (zamyka i ponownie otwiera wszystkie logi) 
 • 1183 — Błąd podczas CHECKPOINT 
 • 1184 — Zerwane połączenie do: użytkownik: serwer: 
 • 1185 — Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia zrzutu tabeli binarnej 
 • 1186 — Dziennik binarny zamknięty podczas próby wykonania FLUSH MASTER 
 • 1187 — Nie udało się odbudować indeksów w tabeli 
 • 1188 — Błąd z nadrzędnej 
 • 1189 — Błąd sieciowy przy odczycie tabeli 
 • 1190 — Błąd sieciowy przy zapisie 
 • 1191 — Brak indeksu FULLTEXT dla listy kolumn 
 • 1192 — Niemożliwe wykonanie danego polecenia z uwagi na aktywne blokady 
 • 1193 — Niznana zmienna systemowa 
 • 1194 — Tabela oznaczona jako uszkodzona 
 • 1195 — Tabela oznaczona jako uszkodzona (ostatnia próba naprawy skończyła się niepowodzeniem) 
 • 1196 — Uwaga: część zmian tabel nie może być wycofana wraz z transakcją 
 • 1197 — Składająca się z wielu instrukcji transakcja wymagała więcej niż MAX_BINLOG_CACHE_SIZE bajtów 
 • 1198 — Operacja nie może być wykonana przy działającym serwerze podrzędnym (wykonaj SLAVE STOP) 
 • 1199 — Operacja wymaga działania serwera podrzędnego (wykonaj SLAVE START) 
 • 1200 — Serwer nieskonfigurowany jako podrzędny 
 • 1201 — Niemożliwa inicjalizacja serwera nadrzędnego w strukturze (spr. uprawnienia do MASTER) 
 • 1202 — Niemożliwe utworzenie wątku podrzędnego 
 • 1203 — Użytkownik ma ponad MAX_USER_CONNECTIONS aktywnych połączeń 
 • 1204 — W SET można użyć tylko wyrażeń stałych

Te błędy zwykle zawierają dodatkowe instrukcje gdzie wystąpił błąd np. nazwa tabeli, kolumny itp.

Dla przykładu pełny tekst opisujący błąd: 

 • 1184 — Zerwane połączenie %ld do db: %-.64s użytkownik: %-.32s serwer: %-.64s (%-.64s)
Niepomocny
Pomocny

Szanujemy Twoją prywatność

Na stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony, w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzania Twoich danych w powyższych celach, kliknij „Akceptuj wszystko”. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z plików cookies pozyskanych przez Twoje urządzenia mobilne korzystając z możliwości kontynuacji korzystania ze stron internetowych w domenie zenbox.pl nie akceptując plików cookies, jak również poprzez zarządzanie ustawieniami plików cookies w Twoich przeglądarkach. Administratorem Twoich danych osobowych jest zenbox sp. z o.o. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Niezbędne pliki cookies

„niezbędne” pliki cookies - są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące zapewnieniu bezpieczeństwa w korzystaniu z niego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.