Pomoc/Baza wiedzy
MySQL:

Jak połączyć się z bazą danych MySQL z zewnątrz?

Domyślnie dostęp do baz danych MySQL jest zablokowany dla połączeń spoza serwerów w zenbox.pl Jeżeli potrzebujesz połączyć się do bazy danych z zewnątrz, konieczne jest dodanie do wyjątków adresów IP urządzeń, które mają mieć dostęp do bazy danych lub utworzenie tunelu dla połączenia SSH.

Dodanie adresu IP urządzenia do wyjątków

W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Hosting, a następnie Bazy MySQL.

2. Z listy posiadanych baz danych, wybierz tę dla której chcesz dokonać nowy adres IP do wyjątków. Aby przejść do ustawień kliknij na jej nazwę.

3. W sekcji Dostęp z Hostów, wyświetlone są wszystkie adresy dodane do wyjątków, w ramach połączenie z zewnątrz. W polu obok przycisku Dodaj Host uzupełnij adres IP, z którego będzie nawiązywane połączenie lub wpisz znak % pozwalający na dostęp z każdego adresu IP.

Aby dodać wprowadzony adres IP jako wyjątek kliknij na przycisk Dodaj Host.

Uwaga: Adres IP urządzenia, które chcesz dodać do wyjątków możesz sprawdzić na stronie ip.zenbox.pl

4. Prawidłowe dodanie nowego adresu IP do wyjątków, zostanie potwierdzone komunikatem informacyjnym.

Tunelowanie połączenia do bazy danych MySQL za pomocą SSH

W przypadku jeżeli dostawca Twojej sieci nie zapewnia stałego adresu IP i korzystasz ze zmiennego adresu możesz wykorzystać tunelowanie SSH dla połączenia do bazy danych.

Sposób konfiguracji połączenia jest uzależniony od wykorzystywanego systemu operacyjnego. 

W przypadku systemów Windows zalecamy wykorzystanie programu PuTTy, natomiast w przypadku systemów MacOS lub Linux połączenie może być nawiązane bezpośrednio w Terminalu.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy, należy dodać adres IP 127.0.0.1 do wyjątków zgodnie z powyższymi krokami opisanymi w tym poradniku. Jest to niezbędne, aby utworzony tunel działał w sposób prawidłowy.

Zestawienie tunelowania połączenia za pomocą programu PuTTy w systemie Windows

W celu zestawienia tunelu w systemie Windows uruchom program PuTTy, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. W sekcji Host wprowadź adres swojego serwera w Zenbox na przykład s36.zenbox.pl oraz upewnij się, że w sekcji Connection type aktywna jest opcja SSH:

2. Następnie przejdź w lewym  menu do SSH, a następnie Tunnels. W tym miejscu wprowadź odpowiednie dane do ustawienia tunelu:

 • Source port: 3306 – port lokalny, po którym będzie wykonywany forward, może tu zostać wskazany dowolny inny port
 • Destination: 127.0.0.1:3306 

Wprowadzone ustawienia zatwierdź klikając na przycisk Add.

3. W kolejnym kroku wróć do menu Session. W formularz Saved Sessions wprowadź nazwę dla swojej sesji oraz kliknij na przycisk Save.

4. Następnie kliknij na przycisk Open, aby rozpocząć połączenie z serwerem SSH. W nowym oknie zostaniesz poproszony o potwierdzenie połączenia, kliknij na przycisk Accept.

5. Po ustanowieniu połączenia zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika oraz hasła do swojego konta SSH. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika wciśnij klawisz Enter.

Następnie wprowadź hasło. Pamiętaj, że podczas wprowadzania hasła nie widać wpisywanych znaków, nawet gwiazdek. Wprowadzone hasło potwierdź klawiszem Enter.

W tym momencie tunel SSH został utworzony i będzie działał tak długo jak dostępna będzie aktywna sesja w programie PuTTy. 

Podczas konfiguracji połączenia dla zewnętrznej aplikacji lub serwisu hostowanego lokalnie, należy skorzystać z poniższych danych do połączenia z bazą MySQL:

 • Host / Serwer: 127.0.0.1
 • Port: numer portu lokalnego, który został podany podczas tworzenia tunelu
 • Użytkownik: nazwa użytkownika bazy danych
 • Hasło użytkownika: hasło użytkownika bazy danych
 • Nazwa bazy danych: nazwa podana podczas tworzenia bazy danych, do której dostęp ma użytkownik

Zestawienie tunelowania połączenia za pomocą Terminala w systemie MacOS lub Linux

W celu zestawienia tunelu w systemie MacOS lub Linux uruchom Terminal, a następnie wykonaj poniższe kroki:

W pierwszym kroku wykonaj poniższe polecenie uzupełniając je o dane użytkownika SSH Twojego konta hostingowego, na którym znajduje się baza danych MySQL:

ssh -N -L 3336:127.0.0.1:3306 uzytkownik@sX.zenbox.pl

Poniżej załączamy dokładne szczegóły składni dla powyższego polecenia:

 • 3336 – port lokalny, po którym będzie wykonywany forward, może tu zostać wskazany dowolny inny port
 • 127.0.0.1 – adres localhosta
 • 3306 – faktyczny, realny port usługi mySQL
 • uzytkownik – login do SSH w Zenbox
 • sX.zenbox.pl – host serwera Zenbox na przykład s36.zenbox.pl

Uwaga: Po ustanowieniu połączenia zostaniesz poproszony o podanie hasła do swojego konta SSH. Pamiętaj, że podczas wprowadzania hasła nie widać wpisywanych znaków, nawet gwiazdek. Wprowadzone hasło potwierdź klawiszem Enter.

Pamiętaj: Okno terminala w którym została uruchomiona sesja nie zmieni swojego statusu – będzie on wyglądał, tak jakby logowanie nadal było przetwarzane. Jest to normalne, nie należy w takim przypadku wykonywać już żadnych prac w tym oknie terminala.

W tym momencie tunel SSH został utworzony i będzie działał tak długo jak dostępna będzie aktywna sesja w programie Terminal.

Podczas konfiguracji połączenia dla zewnętrznej aplikacji lub serwisu hostowanego lokalnie, który ma skorzystać z poniższych danych do połączenia z bazą danych:

 • Host / Serwer: 127.0.0.1
 • Port: numer portu lokalnego, który został podany podczas tworzenia tunelu
 • Użytkownik: nazwa użytkownika bazy danych
 • Hasło użytkownika: hasło użytkownika bazy danych
 • Nazwa bazy danych: nazwa podana podczas tworzenia bazy danych, do której dostęp ma użytkownik

W celu weryfikacji poprawności konfiguracji uruchom drugie okno Terminala, a następnie wykonaj poniższe polecenie, które pozwoli na zalogowanie się na konto użytkownika bazy danych. 

Zwróć uwagę, aby jako uzytkownik_bazy wprowadzić nazwę użytkownika bazy danych, który został podany podczas tworzenia bazy oraz numer portu lokalnego podanego podczas tworzenia tunelu:

mysql -u uzytkownik_bazy -p -h 127.0.0.1 -P 3336

Uwaga: Po wykonaniu polecenia zostaniesz poproszony o podanie hasła dla tego użytkownika bazy danych MySQL. Pamiętaj, że podczas wprowadzania hasła nie widać wpisywanych znaków, nawet gwiazdek. Wprowadzone hasło potwierdź klawiszem Enter.

Prawidłowe połączenie z użytkownikiem bazy danych na serwerze w Zenbox zwróci wiadomość powitalną.

Niepomocny
Pomocny

Szanujemy Twoją prywatność

Na stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony, w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzania Twoich danych w powyższych celach, kliknij „Akceptuj wszystko”. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z plików cookies pozyskanych przez Twoje urządzenia mobilne korzystając z możliwości kontynuacji korzystania ze stron internetowych w domenie zenbox.pl nie akceptując plików cookies, jak również poprzez zarządzanie ustawieniami plików cookies w Twoich przeglądarkach. Administratorem Twoich danych osobowych jest zenbox sp. z o.o. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Niezbędne pliki cookies

„niezbędne” pliki cookies - są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące zapewnieniu bezpieczeństwa w korzystaniu z niego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.