Pomoc/Baza wiedzy
Informacje podstawowe:

W jaki sposób mogę ustawiać zmienne środowiskowe PHP?

Można to zrobić przy użyciu pliku .htaccess. System respektuje wszystkie wpisy, które nie są odgórnie narzucane przez nasz system. Poniżej prezentujemy przykładowe reguły, które można wprowadzić w pliku .htaccess.

Zmienna max_execution_time

Funkcja ta ogranicza czas wykonywania skryptu PHP. Zapobiega wysyceniu zasobów konta w przypadku błędu skryptu. Podany czas określany jest w sekundach.

php_value max_execution_time 300

Zmienna max_input_time

Określa maksymalny czas, w którym skrypt może analizować dane wejściowe. Podany czas określany jest w sekundach.

php_value max_input_time 300

Zmienna memory_limit

Ogranicza limit pamięci udostępnianej dla pojedynczego skryptu na potrzeby jego wykonania. Należy pamiętać, aby po wprowadzonej wartości oznaczyć jednostkę informacji „M” dla megabajtów.

php_value memory_limit 512M

Zmienna post_max_size

Określa maksymalną wielkość danych wysyłanych metodą POST. Powinna być większa niż upload_max_filesize i mniejsza niż memory_limit. Należy pamiętać, aby po wprowadzonej wartości oznaczyć jednostkę informacji „M” dla megabajtów.

php_value post_max_size 256M

Zmienna upload_max_filesize

Określa maksymalny rozmiar pliku, jaki możesz załadować za pomocą skryptu PHP. Należy pamiętać, aby po wprowadzonej wartości oznaczyć jednostkę informacji „M” dla megabajtów.

php_value upload_max_filesize 64M

Uruchomienie logowania błędów PHP do określonego pliku logów

Funkcja bardzo przydatna w przypadku analizy problemów z działaniem skryptu PHP. Składania się na modyfikację 4 zmiennych, które kolejno:

  • display_startup_errors – uruchamia wyświetlanie błędów podczas występujących podczas sekwencji startowej PHP
  • display_errors – uruchamia wyświetlanie błędów PHP
  • log_errors – uruchamia logowanie błędów PHP
  • error_log – określa ścieżkę do pliku, w którym ma zostać zapisany log
php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors 1
php_flag log_errors on
php_value error_log "./error.log"

Ważne: Pamiętaj, aby utworzyć w katalogu public_html domeny, dla której uruchamiane jest logowanie błędów PHP pliku w którym będą zapisywane błędy. Taki plik może zostać utworzony za pomocą Menagera Plików dostępnego w Panelu Klienta.

Zmienna max_file_uploads

Maksymalna liczba plików, które można przesłać jednocześnie podczas pojedynczego zapytania metodą POST.

php_value max_file_uploads 20

Zmienna max_input_vars

Definiuje limit obsługiwanej liczby zmiennych typu POST lub GET wysyłanych do serwera w jednym żądaniu.

php_value max_input_vars 10000

Zmienna session.gc.maxlifetime

Określa liczbę sekund, po których dane w aktywnej sesji będą postrzegane jako „śmieci”, a następnie będą potencjalnie oczyszczone.

php_value session.gc_maxlifetime 1440

Zmienna session.cache_expire

Określa czas życia buforowanych w pamięci cache stron w ramach sesji. Wartość określana jest w minutach, nie ma to wpływu na ogranicznik nocache.

php_value session.cache_expire 180
Niepomocny
Pomocny

Szanujemy Twoją prywatność

Na stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony, w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzania Twoich danych w powyższych celach, kliknij „Akceptuj wszystko”. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z plików cookies pozyskanych przez Twoje urządzenia mobilne korzystając z możliwości kontynuacji korzystania ze stron internetowych w domenie zenbox.pl nie akceptując plików cookies, jak również poprzez zarządzanie ustawieniami plików cookies w Twoich przeglądarkach. Administratorem Twoich danych osobowych jest zenbox sp. z o.o. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Niezbędne pliki cookies

„niezbędne” pliki cookies - są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące zapewnieniu bezpieczeństwa w korzystaniu z niego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.