Hosting www

499 zł

99za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
PHP:

Aliasy PHP dla Composera

W zenbox composer jest domyślnie dostępny na każdym koncie hostingowym. Aby ułatwić zarządzanie nim, stworzyliśmy aliasy PHP dla wywołań composer’a poprzez terminal SSH z wykorzystaniem konkretnej wersji PHP:

  • composer54 – PHP 5.4

  • composer55 – PHP 5.5

  • composer56 – PHP 5.6

  • composer70 – PHP 7.0

  • composer71 – PHP 7.1

  • composer72 – PHP 7.2

  • composer73 – PHP 7.3

  • composer74 – PHP 7.4

Przykład użycia aliasu w komendzie :

composer74 update

Użycie tego aliasu spowoduje wykonanie się komendy “update” z użyciem PHP w wersji 7.4.

Aliasy są przydatne w przypadku kiedy wersja PHP w CLI, jest inna niż ta, która wymagana jest do uruchomienia komendy composer’a – dzięki aliasom bez kontaktu z nami możesz wykorzystać dowolną dostępną wersję PHP do wykonania komendy composer’a.