Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

649 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
WordPress:

Zmiana domeny dla WordPress

Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem w celu wykonania przeniesienia aplikacji pod nowy adres, jest skorzystanie z naszego Installatrona, który posiada funkcję klonowania aplikacji pod nowy adres. Wykonanie klona aplikacji opisaliśmy wedle naszego poradnika.

Możesz również oczywiście dokonać zmiany domeny dla istniejącej już aplikacji WordPress innym sposobem, który przedstawiamy poniżej:

Zmiana domeny za pomocą Panelu Klienta

1. Zaloguj się do swojego Panelu Klienta i z menu Domeny wybierz pozycję Konfiguracja domen:

2. Następnie zaznacz checkbox przy domenie dla której chcesz dokonać zmiany nazwy i kliknij na czerwony przycisk ZMIEŃ NAZWĘ DOMENY.

3. Sprawdź czy wybrana jest prawidłowa domena, wprowadź nowy adres i zatwierdź zmianę kliknięciem w przycisk Zmień.

Następnie konieczne jest wykonanie zmiany linkowania w bazie danych.

Zmiana linkowania za pomocą programu Search and Replace

1. W tym celu pobierz narzędzie z poniższego adresu:

https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/

Zaloguj się do konta FTP poprzez klienta, np. FileZilla.  

Po zalogowaniu, umieść skrypt do zmiany linków w katalogu domeny tj. (w poradniku jest to katalog replace).

/domains/nazwadomeny/public_html/ 

2. Wejdź pod nowy adres. W tym przypadku jest to adres:

http://nowadomena.stronazen.pl/replace

3. W polu replace i with wpisz poszczególne adresy. Na potrzeby poradnika użyliśmy adresów staradomena.stronazen.pl jako stary adres strony, a nowadomena.stronazen.pl jako nowy adres strony – nie zapomnij o dostosowaniu ich do swoich potrzeb:

replace: http://staradomena.stronazen.pl

with: http://nowadomena.stronazen.pl4. Uzupełnij dane dotyczące bazy danych Twojej nowej witryny oraz sprawdź połączenie, klikając w Test Connection.

Dane dostępowe do bazy danych, w ramach której zainstalowany został skrypt WordPress są następujące:

  • database name – nazwa bazy danych
  • username – nazwa użytkownika bazy danych
  • pass – hasło użytkownika bazy danych
  • host – adres serwera bazy danych, domyślnie localhost

Dane te dostępne są w pliku wp-config.php, znajdującym się w katalogu public_html domeny w następujących sekcjach:

define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy' );
define( 'DB_USER', 'uzytkownik_bazy' );
define( 'DB_PASSWORD', 'HasloDostepoweUzytkownika' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

5. Jeżeli po kliknięciu w test połączenia otrzymasz informację jak na powyższym zrzucie ekranu: Success. You are connected, oznacza to, że wpisane dane są prawidłowe i możesz rozpocząć proces, klikając w przycisk Search and replace.

6. Po kliknięciu w Search Replace otrzymasz komunikat z pytaniem, czy na pewno chcesz wykonać zmianę. Kliknij OK i proces się rozpocznie.


7. Po zakończeniu procesu otrzymasz komunikat, które z tabel zostały zmienione.

Wykonaj takie same kroki również dla adresów z WWW:

replace: http://www.staradomena.stronazen.pl

with: http://www.nowadomena.stronazen.pl

Na sam koniec podmień również ścieżki:

replace: /domains/staradomena.stronazen.pl/public_html

with: /domains/nowadomena.stronazen.pl/public_html

8. Po zakończeniu wszystkich zmian usuń skrypt klikając w przycisk „delete me”, oraz potwierdź wykonanie usunięcia klikając OK.

Zmiana linkowania za pomocą SSH

Zmianę linkowania możesz również wykonać za pomocą SSH. 

  1. W tym celu zaloguj się do swojego konta. Logowanie do SSH opisaliśmy w ramach naszego poradnika.

  2. Przejdź do katalogu public_html Twojej domeny. Domyślnie ścieżka do tego katalogu wygląda następująco: /domains/mojadomena.pl/public_html. Aby przejść do katalogu skorzystaj z polecenia cd, które wygląda następująco:
cd domains/nowa-domena.stronazen.pl/public_html

Wprowadzone polecenie zatwierdź przyciskiem Enter.

  1. Następnie wykonaj polecenie search replace dla Twojej domeny głównej:
wp search-replace 'http://staradomena.stronazen.pl' 'http://nowa-domena.stronazen.pl' --all-tables


Wprowadzone polecenie ponownie zatwierdź przyciskiem Enter.


Podczas wykonywania się zadanie nie zamykaj okna programu, proces aktualizacji może zająć od kilku do kilkunastu sekund w zależności od wielkości bazy danych.

Prawidłowo wykonane polecenie zwróci informację o ilości zmienionych rekordów w bazie danych.

  1. W kolejnym kroku wykonaj zadanie wp search-replace dla strony z subdomeną www:
wp search-replace 'http://www.staradomena.stronazen.pl' 'https://www.nowa-domena.stronazen.pl' --all-tables

Na sam koniec pamiętaj, aby zmienić odpowiednio ścieżki do katalogów. Ponownie wykorzystaj do tego zadanie wp search-replace:

wp search-replace ‘/domains/staradomena.stronazen.pl/public_html’ ‘/domains/nowadomena.stronazen.pl/public_html’ --all-tables

Gotowe! Linkowanie w bazie danych zostało odpowiednio zmienione, a tym samym proces zmiany domeny dla istniejącej już aplikacji został zakończony.