Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

649 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
WordPress:

WordPress optymalizacja – Instalacja wtyczki Litespeed Cache

Nasz hosting oparty jest na serwerze LiteSpeed. Dzięki optymalizacji i użyciu pamięci podręcznej pozwala na znaczne przyspieszenie działania stron internetowych.

Dlaczego warto zainstalować LiteSpeed Cache

Strony oparte o skrypt WordPress generowane są dynamicznie, więc aby skrócić czas ładowania witryny rekomendujemy instalację wtyczki LiteSpeed Cache, która pozwala na zarządzanie pamięcią podręczną w taki sposób, aby użytkownik odwiedzający stronę internetową otrzymywał jej statyczną kopię bez potrzeby ponownego generowania całej strony na nowo podczas każdorazowych odwiedzin.

Dodatek bardzo dobrze sprawdzi się zarówno w przypadku małych stron jak i w przypadku serwisów i sklepów internetowych generujących duży ruch.

Proponowana wtyczka bardzo dobrze współpracuje z naszymi serwerami, a także zapewnia możliwość konfiguracji Redis który dostępny jest w ramach usługi Hosting Ebiznes oraz Hosting Profesjonalny.

LiteSpeed Cache jest także kompatybilny z innymi popularnymi wtyczkami takimi jak WooCommerce, Yoast SEO, RankMath, dzięki czemu nie powoduje problemów z ich działaniem.

Jak zainstalować LiteSpeed Cache?

Jeżeli skrypt WordPress został zainstalowany za pomocą Panelu Klienta w menu HostingAplikacje, zgodnie z naszym poradnikiem opisującym instalację skryptu WordPress wtyczka LiteSpeed Cache powinna zostać już domyślnie zainstalowana oraz aktywowana.

Zalecamy zatem przed przystąpieniem do dalszych prac, aby dokonać weryfikacji czy wtyczka LiteSpeed Cache jest zainstalowana oraz aktywna. W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego swojej strony oraz przejdź do menu Wtyczki, a następnie Zainstalowane wtyczki.

Jeżeli wtyczka LiteSpeed Cache jest zainstalowana, lecz nie jest aktywna, aktywuj ją odnośnikiem Włącz. W przypadku jeżeli wtyczka nie jest dostępna na liście zainstalowanych wtyczek należy dokonać jej ręcznej instalacji.

1. W celu instalacji wtyczki LiteSpeed Cache przejdź do menu Wtyczki, a następnie Dodaj nową.

2. Następnie korzystając z wyszukiwarki wtyczek dostępnej w prawym górnym rogu wpisz frazę LiteSpeed. Po załadowaniu się wyników zostanie zwrócona szukana wtyczka.

Aby rozpocząć instalację wtyczki kliknij na przycisk Zainstaluj. Po zakończonej instalacji należy aktywować wtyczkę przyciskiem Włącz.

Konfiguracja wtyczki LiteSpeed Cache dla WordPress

Wtyczka LiteSpeed Cache jest gotowa do pracy tuż po jej instalacji oraz aktywacji. W większości przypadków nie wymaga ona dodatkowej ingerencji w jej konfigurację. Jeżeli jednak chcesz dokonać dodatkowej optymalizacji swojej strony poniżej opisujemy aspekty na które warto zwrócić uwagę.

Uwaga: Opisywane poniżej zmiany zalecamy wykonywać krok po kroku, a po wprowadzeniu każdej z nich sugerujemy wykonać dokładne sprawdzenie działania strony. Pozwoli to w przypadku pojawienia się błędów z jej działaniem na szybkie cofnięcie zmian.

Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki

Bardzo cenną funkcją jest uruchomienie wykorzystania pamięci podręcznej przeglądarki. Za pomocą tej funkcji dane takie jak obrazy czy czcionki będą mogły być zapisywane po stronie przeglądarki internetowej.

Taka zmiana pozwoli na optymalizację strony oraz pozwoli na redukcję ilości generowanych zapytań z serwera podczas każdorazowych odwiedzin Twojego serwisu. Dane zapisane po stronie przeglądarki internetowej będą się również wyświetlały dużo szybciej, niezależnie od szybkości połączenia internetowego osoby, która odwiedza Twoją stronę.

1. W celu uruchomienia pamięci podręcznej przeglądarki należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Pamięć podręczna.

2. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Browser. Obok pozycji Pamięć podręczna przeglądarki kliknij na opcję Włącz.

Wprowadzone zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz zmiany.

Integracja z Cloudflare

W przypadku, kiedy korzystasz dodatkowo z zewnętrznego CDN Cloudflare możesz dokonać jego integracji z wtyczką LiteSpeed Cache. Taka integracja pozwala na zarządzanie pamięcią cache po stronie usługi Cloudflare bezpośrednio z poziomu LiteSpeed.

W naszej bazie wiedzy dostępny jest również poradnik opisujący połączenie usługi Cloudflare z usługą hostingową w Zenbox.pl

1. W celu wykonania takiej integracji przejdź do menu LiteSpeed Cache, a następnie CDN.

2. W kolejnym kroku przejdź do ustawień opcji Cloudflare API, która widoczna jest w zakładce Ustawienia CDN. Aby aktywować funkcję kliknij na przycisk Włącz.

Za pomocą dostępnego formularza wprowadź:

 • adres e-mail używany podczas logowania do usługi Cloudflare
 • globalny klucz API dostępny w ustawieniach profilu CloudFlare
 • adres strony internetowej bez http:// , https://, oraz www.

Po wprowadzeniu zmian kliknij na przycisk Zapisz zmiany.

3. Aby sprawdzić poprawność integracji przejdź do zakładki Zarządzaj/Edytuj widocznej u góry ekranu.

W tym miejscu możesz zarządzać zarówno Trybem deweloperskim wyłączającym cache w Cloudflare jak i możesz dokonać usunięcia pamięci podręcznej po stronie usługi za pomocą przyciski Wyczyść wszystko.

Konfiguracja Redis

W ramach usługi Hosting Ebiznes 25k oraz Hosting Profesjonalny zapewniamy możliwość skorzystania z dodatku Redis. Jest to specjalna baza danych, przechowująca dane typu klucz – wartość w pamięci RAM, dzięki czemu dostęp do nich jest bardzo szybki.

Uwaga: Poradnik opisujący jak uruchomić nową instancję Redis dostępny jest w naszej bazie wiedzy krok po kroku w ramach artykułu Jak utworzyć instancję Redis

Przed przystąpieniem do ustawień dodatku Redis w ramach wtyczki LiteSpeed konieczne jest uruchomienie dodatkowego modułu Redis w ramach konfiguracji PHP domeny. Moduł ten powinien zostać uruchomiony po utworzeniu nowej instancji Redis.

Poradnik opisujący jak uruchomić dodatkowe moduły PHP w tym również opisywany Redis bezpośrednio w Panelu Klienta dostępny jest w artykule Wybór dodatkowych modułów PHP.

1. W celu wykonania konfiguracji Redis należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Pamięć podręczna. Po wczytaniu się strony ustawień należy przejść do zakładki Object.

2. W kolejnym kroku należy aktywować opcję Pamięć podręczna obiektów klikając na przycisk . Z dostępnych metod w opcji Metoda należy wybrać przycisk Redis.

3. Korzystając z dostępnego formularza należy uzupełnić następujące dane:

 • Host
 • Port
 • Hasło
 • ID bazy danych Redis

Powyższe dane powinny zostać przekazane przez nasze Biuro Obsługi Klienta podczas uruchomienia dodatku Redis dla Twojej usługi hostingowej.

Uwaga: Jedną instalację Redis można wykorzystać do 10 stron WWW. Dlatego bardzo ważnym jest, aby dla każdej instalacji w danej domenie stosować inne ID bazy danych Redis z przedziału od 0 do 9. Dla przykładu dla pierwszej strony, w której wykonywana jest konfiguracja Redis należy zastosować ID bazy danych o numerze 0 , dla kolejnej strony należy zastosować ID bazy danych Redis o numerze 1.

4. Po wprowadzeniu zmian zachowaj je przyciskiem Zapisz zmiany. Po wykonaniu prawidłowej konfiguracji zostanie zaktualizowany stan połączenia z Redis.

Uruchomienie Lazy Load dla grafik

Lazy Load to opóźnione ładowanie grafik na stronie internetowej, dzięki zastosowaniu tej techniki grafiki na stronie wczytywane są dopiero w momencie, kiedy okno przeglądarki jest w momencie wysokości ich widoku.

Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala na przyśpieszenie czasu ładowania stron, na których znajduje się wiele grafik na przykład w galeriach zdjęć lub stronach landing page. 

1. W celu uruchomienia Lazy Load należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Page Optimization. W widocznych u góry strony zakładkach należy wybrać Ustawienia Mediów.

2. W kolejnym kroku należy przejść do opcji Lazy Load Obrazków, aby aktywować funkcję kliknij na przycisk .

Po wprowadzeniu zmian zachowaj je przyciskiem Zapisz zmiany.

Uruchomienie minifikacji dla arkuszy CSS oraz skryptów JS

Minifikacja, to proces, który za zadanie zmniejszenie kodu źródłowego na przykład plików CSS oraz JS poprzez skasowanie niepotrzebnych znaków takich jak znaki tabulacyjne, białe znaki, bloki komentarzy.

W efekcie przeprowadzonej minifikacji plików CSS oraz JS do przeglądarki internetowej będą przesyłane ich zoptymalizowane i zmniejszone wersje, co również powinno pozytywnie wpłynąć na działanie strony.

1. W celu uruchomienia minifikacji należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Page Optimization.

2. W kolejnym kroku uruchomimy minifikację plików CSS, aby to zrobić należy przejść do widocznej na stronie konfiguracji zakładki CSS Settings

W tym miejscu dostępne są następujące opcje, które należy aktywować przyciskiem :

 • CSS Minify – opcja ta odpowiada za minifikację plików CSS
 • Ładuj CSS asynchronicznie – kiedy posiadasz na swojej stronie wiele plików CSS możesz uruchomić opcję asynchronicznego ładowania się arkuszy styli – czyli jednego po drugim. Domyślnie wszystkie arkusze stylów wczytywane są w tym samym momencie.

Wprowadzone zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz zmiany.

3. Następnie uruchomimy minifikację plików JS, aby to zrobić należy przejść do widocznej na stronie konfiguracji zakładki Ustawienia JS.

W tym miejscu dostępne są następujące opcje, które należy aktywować przyciskiem :

 • JS Minify – opcja ta odpowiada za minifikację plików JS
 • Opóźnij ładowanie JS – opcja ta spowoduje załadowanie się skryptów JS na końcu, kiedy główne elementy strony oraz arkusze stylów zostaną już załadowane do przeglądarki.

Wprowadzone zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz zmiany.

Uwaga: Po wprowadzeniu zmian w tej konfiguracji koniecznie sprawdź działanie swojej strony. W przypadku problemów z wyświetlaniem się elementów strony należy cofnąć wprowadzone zmiany oraz usunąć pamięć podręczną.

Czyszczenie pamięci podręcznej

W przypadku aktywnej obsługi pamięci podręcznej cache po stronie serwera, niektóre wprowadzone zmiany na stronie mogą nie być widoczne natychmiast. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie pamięci podręcznej po stronie wtyczki LiteSpeed Cache.

1. W celu usunięcia starej pamięci podręcznej cache należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Narzędzia

2. W oknie konfiguracji wtyczki zostanie wyświetlony panel z przyciskami służącymi do czyszczenia poszczególnych podstron serwisu. 

Aby wyczyścić całą pamięć podręczną należy skorzystać z przycisku Opróżnij wszystko. Jeżeli jednak usunięcie pamięci podręcznej nie powoduje żadnych zmian na stronie należy skorzystać z przycisku Opróżnij cały cache.

Uwaga: Opcja Opróżnij cały cache spowoduje również usunięcie pamięci podręcznej zebranej również przez inne używane wtyczki np. Elementor. Po tej zmianie pierwsze ładowanie strony może być dłuższe niż zazwyczaj ponieważ pamięć podręczna będzie musiała zostać odbudowana.

Optymalizacja bazy danych

Wtyczka LiteSpeed Cache pozwala również na optymalizację bazy danych WordPress. Zapewnia między innymi możliwość wyczyszczenia danych tymczasowych, usunięcie wpisów oraz stron, a także ich szkiców znajdujących się w koszu, czy również usuniętych komentarzy.

1. W optymalizacji bazy danych należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Database.

2. W kolejnym kroku należy skorzystać z dostępnych przycisków pozwalających na przeprowadzenie optymalizacji. Najbardziej popularne opcje to:

 • Rewizje postów – pozwala na usunięcie starych wersji wpisów blogowych, domyślne WordPress zapisuje w bazie danych poprzednie wersje wpisów sprzed edycji,
 • Automatyczne wersje robocze – pozwala na usunięcie zapisanych jako szkic wersji roboczych,
 • Usunięte posty – usuwa z kosza usunięte wcześniej wpisy blogowe oraz podstrony serwisu,
 • Wszystkie dane tymczasowe – pozwala na usunięcie tymczasowych danych generowanych w bazie danych na przykład podczas tworzenia nowych wpisów lub dodawania komentarzy na stronie.

Import oraz eksport ustawień

Wtyczka LiteSpeed Cache pozwala na zapisanie oraz późniejsze odtworzenie wszystkich ustawień konfiguracji wtyczki. Jest to przydatne w momencie, kiedy wprowadzone zmiany są zadowalające i nie chcemy ich stracić w przypadku dokonywania kolejnych zmian w ustawieniach wtyczki.

1. Aby wykonać eksport lub import ustawień należy przejść do menu LiteSpeed Cache, a następnie Narzędzia.

2. W kolejnym kroku uruchomimy przejdź do widocznej na stronie konfiguracji zakładki Importuj / Eksportuj.

3. Aby wykonać eksport danych na dysk lokalny należy kliknąć na przycisk Eksport, w sekcji Ustawienia eksportu. Plik danych zostanie automatycznie zapisany na dysku komputera.

4. Aby zaimportować dane z pliku należy przejść do sekcji Ustawienia importu oraz wybrać plik z dysku za pomocą przycisku Wybierz plik, a następnie dokonać jego przesłania na serwer za pomocą przycisku Import.

5. W tym miejscu można również przywrócić domyślne ustawienia wtyczki za pomocą przycisku Resetowanie ustawień w sekcji Zresetuj wszystkie ustawienia.

Częste pytania odnośnie pamięci Cache

Możliwość uruchomienia Crawlera

Funkcja Crawlera, którą oferuje wtyczka LiteSpeed Cache niestety nie jest dostępna w chwili obecnej w ramach dostępnych usług hostingu współdzielonego.

Czy mogę korzystać z kilku wtyczek cache?

Nie zalecamy korzystania z wielu różnych wtyczek obsługujących pamięć podręczną cache. Taka konfiguracja może doprowadzić do niestabilnego działania strony oraz może powodować ogólne problemy z jej działaniem oraz dostępnością. Sugerujemy korzystanie z jednego rozwiązania do obsługi cache na stronie.