Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
DNS:

Serwery DNS oraz Strefa DNS w zenbox.pl

Serwer DNS – co to takiego?

Słowo DNS jest akronimem od Domain Name System – czyli systemu nazw domen. Za pomocą tego specjalnego protokołu sieciowego możliwe jest przekierowanie domeny lub jej części na wybrany serwer udostępniony w sieci Internet.

Możemy więc powiedzieć, że głównym zadaniem serwerów DNS jest przetłumaczenie zrozumiałej dla człowieka nazwy domeny na zrozumiały dla systemów i sieci komputerowych adres IP.

Zarządzanie przekierowaniami domeny, które znajdują się po stronie serwerów DNS jest możliwe za pomocą specjalnych rekordów znajdujących się w strefie DNS.

DNS Anycast w Zenbox

Wszystkie serwery DNS w Zenbox działają w oparciu o nowoczesną technologię Anycast. Technologia ta polega na rozproszeniu serwerów DNS w różnych lokalizacjach na świecie. Dzięki temu czas zapytań do serwerów DNS może zostać znacząco skrócony.

Więcej informacji na temat usługi DNS Anycast znajdziesz w naszym poradniku poświęconym jej zagadnieniom: DNS Anycast w Zenbox.

Adresy serwerów DNS w Zenbox

Dla naszych Klientów udostępniamy możliwość skorzystania z naszych serwerów DNS działających w oparciu o technologię Anycast. Oddelegowanie domeny na serwery DNS w Zenbox.pl powinno być zrealizowane za pomocą panelu rejestratora domeny, w którym domena została zakupiona.

Adresy naszych serwerów DNS to:

 • ns1.zenbox.pl (94.152.254.108)
 • ns2.zenbox.pl (94.152.255.108)

Uwaga: Domeny zakupione w Zenbox.pl domyślnie są oddelegowywane na adresy naszych serwerów DNS.

Ważne: Adresy IP dla adresów DNS po stronie rejestratora domeny należy wprowadzić wyłącznie gdy rejestrator tego wymaga.

Zakupiłem domenę w innej firmie, jak mogą ją skierować na hosting w Zenbox?

Domena może zostać oddelegowana do obsługi strony WWW oraz poczty e-mail na serwery w Zenbox.pl za pomocą naszych adresów DNS. Zmiana adresów DNS powinna zostać wykonana po stronie panelu rejestratora domeny.

Poniżej załączamy poradniki opisujące taką konfigurację u innych dostawców usługi:

Jak mogę oddelegować domenę zakupioną w Zenbox.pl na inne serwery DNS?

W celu dokonania zmiany adresów DNS domeny zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Domeny, a następnie wybierz pozycję Twoje domeny.

2. Z wyświetlonej listy domen, odszukaj zarejestrowaną domenę dla której chcesz dokonać zmiany, a następnie kliknij na odnośnik Informacje i ustawienia.

Podpowiadamy: Aby wyszukać zarejestrowaną domenę dla której chcesz dokonać zmiany możesz skorzystać z wyszukiwarki oraz dostępnych pod przyciskiem Pokaż filtry, specjalnych filtrów.

3. Po załadowaniu się strony konfiguracyjnej wybierz opcję Zarządzanie serwerami DNS.

4. Korzystając z dostępnego formularza zastąp aktualne adresy DNS domeny nowymi.

Zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz zmiany.

Ile czasu zajmuje zmiana adresów DNS domeny?

Przeniesienie domeny na inny serwer DNS powoduje również zmianę adresu IP domeny. Informacja o nowym adresie IP musi zostać rozpowszechniona w Internecie tak aby z każdego miejsca możliwe było poprawne odczytanie domeny z nowego serwera. 

Rozpowszechnienie nowego adresu IP nazywane jest propagacją DNS. Proces propagacji adresów DNS w zależności od operatora może potrwać do 30 godzin. Przez ten okres czasu domena może być jeszcze wyświetlana ze starego serwera.

Uwaga: Proces propagacji adresów DNS można śledzić za pomocą darmowego narzędzia online dostępnego na stronie https://dnschecker.org. W tym celu należy podać nazwę domeny oraz wybrać typu rekordu NS. Propagacja adresów DNS zostaje zakończona w momencie, gdy wszystkie rekordy wskazują na wybrane serwery DNS.

Po zmianie delegacji domeny, nie wyświetla się nowa strona

Jeżeli proces propagacji adresów DNS domeny został już zakończony, a mimo to Twoja strona internetowa nie wyświetla się w przeglądarce internetowej wpływ na to może mieć wiele czynników.

 W celu przyspieszenia odświeżenia strony na komputerze zalecamy wyczyszczenie cache przeglądarki. Cały proces dla wszystkich przeglądarek został opisany w artykule Czyszczenie pamięci podręcznej oraz plików cookies.

W przypadku korzystania z systemu Windows może dodatkowo pomóc przeładowanie ustawień dns. Proces ten może wykonać za pomocą konsoli CMD. W tym celu uruchom Wiersz polecenia jako Administrator, oraz wykonaj poniższe komendy:

ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns

Uwaga: Jeżeli wskazane próby rozwiązania problemu nie przynoszą oczekiwanego efektu, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, a dokonamy weryfikacji konfiguracji domeny oraz postaramy się rozwiązać problem z dostępem do strony.

Czy mogę oddelegować swoją domenę na serwer w zenbox bez zmiany delegacji DNS?

Oddelegowanie domeny na serwery w zenbox.pl za pomocą rekordów A jest możliwe, jednak nie zalecamy takiej konfiguracji. Z racji tego, iż infrastruktura zenbox ma budowę klastra, istnieją okoliczności takie jak na przykład zmiana aktualnej polityki rozkładania ruchu, w których mogą ulec zmianie adresy IP przypisane do poszczególnych kont hostingowych.

Problem ten nie występuje w przypadku domen wydelegowanych na nasze serwery DNS – ns1.zenbox.pl i ns2.zenbox.pl. W takiej konfiguracji, każda zmiana jest automatycznie propagowana w sieci systemów DNS.

W przypadku domen, które są sztywno przekierowane na adres IP, nie mamy takiej możliwości, przez co w przypadku zmiany adresu IP dostęp do strony może nie być możliwy.

Sugerujemy używania delegacji na adres IP serwera WWW tylko w celach testowych, w początkowym okresie współpracy w zenbox. 

Po podjęciu decyzji dotyczącej kontynuowania współpracy z nami, prosimy zatem o wykonanie zmiany delegacji domeny na nasze serwery DNS.

Uwaga: Jeśli posiadasz skomplikowane struktury DNS, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, a pomożemy dokonać migracji stref DNS. Proces ten możemy również wykonać w pełni za Ciebie.

Czy mogę dokonać podglądu działania strony przed jej oddelegowaniem do zenbox?

Systemy Windows, Linux oraz OS’X posiadają możliwość skierowania domeny na konkretny adres IP z poziomu pliku konfiguracyjnego w systemie. 

Taka konfiguracja pozwala na podgląd działania strony internetowej na przykład po jej migracji, przed oddelegowaniem domeny na serwer docelowy. Cały proces takiej konfiguracji został opisany w naszym artykule Podgląd strony przed zmianą DNS.

Strefa DNS – co to takiego?

Strefa DNS domeny to specjalny plik konfiguracyjny za pomocą, którego możliwe jest powiązanie domeny na przykład z serwerem stron WWW lub poczty e-mail. Zmiany w strefie DNS możliwe są za pomocą rekordów – czyli reguł określających na jaki serwer ma wskazywać domena.

Rekordy w strefie DNS możemy podzielić na różne typy wedle ich przeznaczenia:

 • rekord A – umożliwia oddelegowanie domeny na wybrany serwer, za pomocą jego adresu IP. Rekord ten wykorzystuje 32-bitowy adres IPv4.
 • rekord AAAA – umożliwia oddelegowanie domeny na wybrany serwer, za pomocą jego adresu IP. Rekord ten wykorzystuje 128-bitowy adres IPv6.
 • rekord NS – jest to rekord serwera nazw domeny.
 • rekord MX – pozwala na wskazanie serwera poczty oraz jego priorytetu.
 • rekord CNAME – pozwala na ustanowienie aliasu domeny lub subdomeny na inny serwer.
 • rekord PTR – pozwala na tłumaczenie adresu IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną domeny lub hosta. Stosowany do obsługi Reverse DNS (RevDNS). 
 • rekord TXT – pozwala na dołączenie dowolnego tekstu do rekordu DNS.
 • rekord SRV – umożliwia podanie dodatkowych informacji dla do usług, które wymagają na przykład wskazania numeru portu, na którym pracuje dana usługa, jej priorytetu oraz wagi.
 • rekord CAA – jest to rekord związany z generowaniem certyfikatów SSL. Za jego pomocą można określić, który z Urzędów Certyfikacji może wystawić certyfikat SSL dla domeny.

Uwaga: Szczegółowy opis poszczególnych typów rekordów jest dostępny w naszym artykule Rekordy DNS domeny – opis i konfiguracja.

Gdzie znajdę ustawienia strefy DNS mojej domeny?

W przypadku domen oddelegowanych na serwery DNS w zenbox, udostępniamy możliwość zarządzania strefą DNS za pomocą posiadanej usługi hostingowej. Aby przejść do ustawień strefy DNS zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Hosting, a następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

2. Z listy dostępnych domen, wybierz tę dla której chcesz wprowadzić zmiany.

3. Po załadowaniu się edytora zostanie wyświetlona aktualna strefa DNS domeny po stronie serwera w zenbox.pl

W tym miejscu możliwe jest zaznaczenie rekordów oraz ich usunięcie za pomocą przycisku Usuń wybrane.

4. Poniżej aktualnej strefy DNS dostępny jest formularz, za którego pomocą możesz dodać nowe rekordy do strefy. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Uwaga: Szczegółowy opis konfiguracji rekordów w strefie DNS jest dostępny w naszym artykule Rekordy DNS domeny – opis i konfiguracja.

Czy mogę zarządzać strefą DNS bez posiadania usługi hostingowej?

Zarządzanie strefą DNS w zenbox.pl we własnym zakresie jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania aktywnej usługi hostingowej. Dla Klientów nieposiadających usługi hostingowej, a jedynie domenę zakupioną w zenbox.pl udostępniamy możliwość skorzystania z Parkingu Domen.

Domena zaparkowana w ramach Parkingu Domen posiada możliwość zarządzania strefą DNS, jednak wszystkie zmiany mogą być realizowane przez nasz dział Biura Obsługi Klienta.

Alternatywą dla Parkingu Domen może być skorzystanie z zewnętrznych serwerów DNS udostępnianych w ramach usługi CDN firmy Cloudflare. Po integracji domeny z usługą Cloudflare możliwe jest zarządzanie jej strefą DNS bezpośrednio w panelu administracyjnym usługi.

Szczegółowe informacje na temat usługi Cloudflare oraz sposoby integracji domeny z usługą dostępne są w ramach artykułu o Cloudflare.