Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

649 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Poczta:

Rekordy MX – przekierowanie poczty na serwery Zenbox

Jeżeli chcesz przekierować pocztę na serwery zenbox dodaj w strefie dns domeny następujące wpisy MX:

domena.pl. MX 10 mx1.zenbox.pl.

domena.pl. MX 20 mx2.zenbox.pl.

domena.pl. MX 30 mx3.zenbox.pl.

Pamiętaj: Każdy rekord musi być zakończony kropką.

Uwaga: Usunięcie rekordów MX należących do zenbox wyłącza obsługę poczty przez serwery pocztowe zenbox.

W celu ponownego włączenia domeny po stronie zenbox, należy dodać w/w rekordy MX po stronie zenbox.  

Po zalogowaniu do panelu Klienta zenbox należy wybrać z sekcji PACZKI POCZTOWE opcję Rekordy MX i domenę dla której chcemy dodać rekordy i je dodać.

Ponowne włączenie obsługi poczty w zenbox może wymagać konfiguracji dodatkowych rekordów autoryzujących wysyłkę z naszych serwerów.

Pamiętaj: Domyślnie rekordy te tworzone są podczas dodawania domeny do konta hostingowego.

Gdy jednak korzystałeś z usługi zewnętrznej która te rekordy modyfikowała, warto zweryfikować poniższe pozycje w zakładce HOSTING > Rekordy DNS > domena.pl

_dmarc 900 TXT ”v=DMARC1; p=none; sp=none

domena..pl. 900 TXT ”v=spf1 a mx include:_spf.zenbox.pl -all

x._domainkey 900 TXT ”v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAA…..”