Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

649 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
DNS:

Rekordy DNS domeny – opis i konfiguracja

Zarządzanie strefą DNS w zenbox.pl

W przypadku, kiedy chcesz zarządzać strefą DNS po stronie posiadanej usługi hostingowej w zenbox konieczne jest oddelegowanie domeny na nasze serwery DNS. Taką zmianę możesz wykonać po stronie panelu administracyjnego rejestratora domeny, u którego została ona zarejestrowana.

W naszej bazie wiedzy, przygotowaliśmy poradniki opisujące zmianę delegacji domeny u popularnych rejestratorów domen internetowych:

Uwaga: Przed zmianą delegacji domeny na nasze serwery DNS konieczne jest jej wcześniejsze dodanie do posiadanej usługi hostingowej. Proces ten został opisany w poradniku Dodawanie nowej domeny.

Czy powinien przygotować się do zmiany adresów DNS domeny?

Zmiana adresów DNS domeny może wpłynąć na działanie Twojej strony internetowej, poczty e-mail lub innych usług, na które została ona oddelegowana za pomocą obecnie wykorzystywanej strefy DNS.

Przed dokonaniem zmiany adresów DNS domeny, upewnij się, że wszystkie rekordy wymagane do prawidłowego działania strony internetowej, poczty oraz innych usług zostały prawidłowo przeniesione do strefy DNS znajdującej się po stronie zenbox.pl

W przypadku wątpliwości lub posiadania skomplikowanych struktur DNS skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Dokonamy weryfikacji obecnej strefy DNS domeny oraz zaproponujemy odpowiednie zmiany, jakie należy wykonać po stronie strefy DNS w zenbox.pl, aby Twoje usługi działały nieprzerwanie.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych serwerów DNS oraz samej strefy DNS dostępne są również w artykule Serwery DNS oraz Strefa DNS w zenbox.pl

Edycja strefy DNS w Panelu Klienta

Aby przejść do edycji strefy DNS domeny zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. W pierwszej kolejności przejdź do menu Hosting, a następnie Rekordy DNS.

2. W wyświetlonym oknie z listy dostępnych domen, wybierz tę dla której chcesz wykonać zmianę.

3. Po załadowaniu się strony dostępna będzie tabela zawierająca aktualną konfigurację strefy DNS domeny po stronie serwera w zenbox.pl

Za jej pomocą możliwe jest usuwanie rekordów, które nie są już aktualne. Poniżej dostępny jest również prosty formularz, za pomocą którego możliwe jest dodawanie nowych rekordów po stronie strefy DNS domeny.

Jakimi rekordami mogę zarządzać?

Za pomocą strefy DNS w zenbox.pl można zarządzać następującymi rekordami:

 • rekord A – umożliwia oddelegowanie domeny na wybrany serwer, za pomocą jego adresu IP. Rekord ten wykorzystuje 32-bitowy adres IPv4.
 • rekord AAAA – umożliwia oddelegowanie domeny na wybrany serwer, za pomocą jego adresu IP. Rekord ten wykorzystuje 128-bitowy adres IPv6.
 • rekord NS – jest to rekord serwera nazw domeny.
 • rekord MX – pozwala na wskazanie serwera poczty oraz jego priorytetu.
 • rekord CNAME – pozwala na ustanowienie aliasu domeny lub subdomeny na inny serwer.
 • rekord PTR – pozwala na tłumaczenie adresu IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną domeny lub hosta. Stosowany do obsługi Reverse DNS (RevDNS). 
 • rekord TXT – pozwala na dołączenie dowolnego tekstu do rekordu DNS.
 • rekord SRV – umożliwia podanie dodatkowych informacji dla do usług, które wymagają na przykład wskazania numeru portu, na którym pracuje dana usługa, jej priorytetu oraz wagi.
 • rekord CAA – jest to rekord związany z generowaniem certyfikatów SSL. Za jego pomocą można określić, który z Urzędów Certyfikacji może wystawić certyfikat SSL dla domeny.

Konfiguracja poszczególnych rekordów w strefie DNS została opisana poniżej, w dalszej części tego artykułu.

Edycja rekordu A

Rekord A służy do przekierowania domeny na wskazany IP serwera, który ma wyświetlać na przykład zawartość strony internetowej. Przekierowanie domeny rekordem A na inny serwer może służyć na przykład w wypadku, gdy poczta i strona internetowa mają być obsługiwane przez różne serwery.

W celu zmiany domyślnego rekordu A dla domeny głównej oraz subdomeny www należy przejść do panelu zarządzania strefą DNS, a następnie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Korzystając z listy dostępnych rekordów wybierz rekordy, które chcesz zmienić.

2. W kolejnym kroku dokonaj ich usunięcia za pomocą przycisku Usuń wybrane.

Uwaga: W przypadku, kiedy stare rekordy A nie zostaną usunięte, domena będzie kierowała zarówno na stary jak i na nowy adresy IP. Taka konfiguracja może powodować nieprawidłowe działanie domeny.

3. Następnie korzystając z dostępnego formularza dodaj nowe rekordy A, kierujące na wybrany adres IP. W pierwszej kolejności dodaj nowy rekord dla domeny głównej.

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Następnie korzystając z formularza dodaj rekord dla subdomeny www.

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen.

Edycja rekordu AAAA

Rekord AAAA służy do przekierowania domeny na wskazany IP serwera, który ma wyświetlać na przykład zawartość strony internetowej. W przeciwieństwie do rekordu A, wykorzystuje on do tego celu 128-bitowy adres IPv6.

Uwaga: Rekord ten wykorzystuje nowszy protokół IPv6, który w przyszłości najpewniej zastąpił IPv4.Na chwilę obecną korzystanie z rekordu AAAA nie jest wymagane do prawidłowego działania strefy DNS.

Domyślnie, rekord AAAA nie jest tworzony po stronie strefy DNS domeny, w przypadku chęci oddelegowania domeny oraz subdomeny www na zewnętrzny serwer za jego pomocą postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Korzystając z listy dostępnych rekordów wybierz rekordy A, które dotyczą domeny głównej oraz subdomeny www.

2. W kolejnym kroku dokonaj ich usunięcia za pomocą przycisku Usuń wybrane.

3. Następnie korzystając z dostępnego formularza dodaj nowe rekordy AAAA, kierujące na wybrany adres IP. W pierwszej kolejności dodaj nowy rekord dla domeny głównej.

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Następnie korzystając z formularza dodaj rekord dla subdomeny www.

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen.

Edycja rekordu NS

Rekord NS to rekord serwera nazw domen. Nie zalecamy jego zmiany, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie strefy DNS domeny.  Wyjątek może stanowić chęć wydelegowania subdomeny na zewnętrzne serwery DNS – w takim przypadku domena główna nadal będzie korzystała z rekordów NS zenbox.pl, natomiast zmiana będzie dotyczyła wyłącznie subdomeny.

W przypadku chęci zmiany adresów DNS domeny, zmiany należy dokonać po stronie panelu rejestratora domeny, w przypadku domen zarejestrowanych w zenbox.pl, zmiana delegacji domeny została opisana w artykule Serwery DNS oraz Strefa DNS w zenbox.pl.

Jeżeli dokonałeś omyłkowej zmiany rekordów NS możesz je przywrócić do ustawień domyślnych. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do formularza dodawania nowych rekordów, a następnie dodaj następujące rekordy NS dla domeny głównej. Pierwszy rekord dotyczy serwera ns1.zenbox.pl

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Następnie dodaj drugi rekord dla domeny głównej, dotyczy on serwera ns2.zenbox.pl

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny oraz nazwę serwera NS był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. W przypadku braku kropki na końcu adresów rekord nie będzie działał prawidłowo.

2. W kolejnym kroku należy usunąć nieprawidłowe rekordy NS. W tym celu przejdź do listy aktualnych rekordów DNS w strefie.

Z dostępnej listy zaznacz nieprawidłowe rekordy oraz usuń je przyciskiem Usuń wybrane.

W przypadku chęci wydelegowania subdomeny na nowe serwery DNS za pomocą rekordów NS, upewnij się, że wybrana domena nie została dodana po stronie Panelu Klienta.  Jeśli jednak subdomena istnieje już w systemie to po prostu należy ją usunąć. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1.  Za pomocą dostępnego formularza dodaj nowe rekordy dla subdomeny. Pamiętaj, aby nazwa rekordu zawierała pełny adres subdomeny. Poniżej zamieszczamy przykład dla adresu subdomena.mojadomena.pl

2. Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj. Jeżeli serwery, na które chcesz przekierować subdomenę zawierają kilka adresów serwerów DNS, krok ten należy powtórzyć podając dodatkowy adres serwera DNS.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny oraz nazwę serwera NS był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. W przypadku braku kropki na końcu adresów rekord nie będzie działał prawidłowo.

Edycja rekordu MX

Rekordy MX odpowiedzialne są za obsługę poczty e-mail. Ich edycja przydatna jest w przypadku, kiedy obsługa strony WWW ma być realizowana na serwera w zenbox, natomiast obsługa poczty ma być realizowana na serwerach zewnętrznych.

Konfiguracja rekordów MX może być realizowana za pomocą głównego formularza strefy DNS lub za pomocą specjalnie przygotowanego formularza pozwalającego na wybranie jednego z predefiniowanych ustawień rekordów MX.

Uwaga: W przypadku zmiany rekordów MX, dostęp do poczty znajdującej się po stronie serwera w zenbox.pl zostanie wyłączony. Jeżeli potrzebujesz otrzymać tymczasowy dostęp do korespondencji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

W celu zmiany rekordów MX za pomocą specjalnie przygotowanego do tego celu formularza zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybierz z menu pozycję Paczki pocztowe, a następnie Rekordy MX.

2. W kolejnym kroku wybierz domenę, dla której chcesz dokonać zmiany rekordów MX.

3. Po załadowaniu się strony dostępna będzie tabela zawierająca aktualną konfigurację strefy DNS dotyczącą rekordów MX.

Za jej pomocą możliwe jest usuwanie rekordów, które nie są już aktualne. Poniżej dostępny jest również prosty formularz, za pomocą którego możliwe jest dodawanie nowych rekordów MX po stronie strefy DNS.

4. Aby dokonać zmiany rekordów MX w pierwszej kolejności należy usunąć stare rekordy. W tym celu zaznacz je w tabeli oraz skorzystaj z przycisku Usuń wybrane.

5. Korzystając z formularza wprowadź dane dla nowego rekordu MX. Pamiętaj, aby ustawić priorytet zgodny z zaleceniami dostawcy nowej usługi pocztowej.

Nowy rekord zostanie dodany po kliknięciu na przycisk Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj również, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny oraz nazwę serwera MX był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. W przypadku braku kropki na końcu adresów rekord nie będzie działał prawidłowo.

Korzystając z dostępnego formularza możliwe jest również skorzystanie z gotowych szablonów konfiguracji poczty. O możliwości skorzystania z tego rozwiązania możesz dowiedzieć się za pomocą poniższych artykułów w naszej bazie wiedzy:

Edycja rekordu CNAME

Rekord CNAME pozwala na tworzenie aliasów dla domen oraz subdomen. Bardzo często wykorzystywany jest w przypadku integracji domeny z zewnętrznymi usługami na przykład zapewniającymi obsługę strony WWW lub newslettera.

Podczas tworzenia nowego rekordu CNAME konieczne jest wskazanie subdomeny oraz adresu serwera, na który usługa ma zostać skierowana. 

W przypadku chęci oddelegowania subdomeny na zewnętrzny serwer za jego pomocą postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Uwaga: Pamiętaj, jeżeli wskazany adres subdomeny posiada dodany już rekord A, należy go wcześniej usunąć. 

1. Korzystając z dostępnego formularza wprowadź adres subdomeny, który chcesz oddelegować na nowy serwer za pomocą rekordu CNAME. W poniższym przykładzie zaprezentowane zostało oddelegowanie subdomeny kurs na serwer MailerLite.

Następnie, aby potwierdzić dodanie nowego rekordu kliknij na przycisk Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny lub nazwę serwera dla rekordu CNAME był zakończony kropką. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen, tak jak na powyższym przykładzie.

Edycja rekordu PTR

Rekord PTR pozwala na tłumaczenie adresu IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną domeny lub hosta. Stosowany do weryfikacji zgodności revDNS z DNS, w przypadku jego nieprawidłowego działania serwery pocztowe odrzucają połączenie komunikatem: 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname.

Rekord PTR wymaga skojarzonego rekordu A. Jeśli potrzebujesz dokonać zmiany dla tego rekordu skontaktuj się z dostawcą usługi, na którą kieruje domena za pomocą adresu IP serwera. Dostawca usług powinien przekazać Ci wszystkie dane potrzebne do konfiguracji rekordu.

Po otrzymaniu danych konfiguracyjnych skontaktuj się z naszym działem Biura Obsługi Klienta w celu wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach domeny.

Edycja rekordu TXT

Rekord TXT domeny pozwala na dodanie w ramach rekordu dowolnego ciągu tekstu dla wybranego domeny głównej lub subdomeny. Bardzo często rekord służy do weryfikacji zarządzania domeną lub autoryzacji wysyłki poczty elektronicznej ze wskazanych serwerów. Dobrym przykładem jest tu rekord służący do weryfikacji domeny w Google.

W celu dodania nowego rekordu TXT dla domeny głównej lub subdomeny www należy przejść do panelu zarządzania strefą DNS, a następnie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Korzystając z dostępnego formularza wprowadź adres domeny głównej lub subdomeny, który chcesz oddelegować na nowy serwer za pomocą rekordu TXT. Podczas dodawania nowego rekordu TXT pamiętaj, aby jego wartość znalazła się w cudzysłowie.

Następnie, aby potwierdzić dodanie nowego rekordu kliknij na przycisk Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny był zakończony kropką. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen, tak jak na powyższym przykładzie.

Edycja rekordu SRV

Rekord SRV pozwala skierować domenę, na konkretną usługę wraz z zawarciem dodatkowych informacji takich jak na przykład: port, waga, priorytet lub też rodzaj protokołu. 

Rekord SRV jest konieczny kiedy musimy wskazać konkretny port, na którym domena ma się łączyć z usługą. Za pomocą wymienionego rekordu możemy połączyć swoją domenę z między innymi Skype dla firm, Teamspeak 3 czy też serwer Minecraft.

W przypadku chęci oddelegowania domeny lub subdomeny na zewnętrzny serwer za jego pomocą postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do formularza dodawania nowych rekordów, a następnie dodaj następujący rekord SRV dla domeny lub subdomeny. Poniższy przykład opisuje konfigurację dla usługi Skype dla firm.

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Aby przybliżyć strukturę dla dodatkowego rekordu, poniżej opisujemy poszczególnego jego opcje w kolejności:

 • 100 – priorytet rekordu
 • 1 – jego waga
 • 443 – port na którym obsługiwana jest usługa
 • sipdir.online.lync.com. – serwer docelowy na który ma zostać skierowana subdomena

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny oraz adresu serwera na który kieruje rekord SRV był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen.

Edycja rekordu CAA

Rekord CAA jest ściśle związany z generowaniem certyfikatu SSL dla danej domeny. Standardowo, po dodaniu domeny do panelu Klienta zenbox, rekord typu CAA nie jest automatycznie dodany do strefy DNS. To pozwala na swobodną walidację i generowanie kluczy certyfikatu SSL u każdego dostawcy takich certyfikatów.

Jeśli jednak do strefy DNS domeny zostanie dodany jakikolwiek rekord typu CAA, to w tym momencie nastąpi blokada dla wszystkich dostawców certyfikatów SSL, oprócz tych, dla których został utworzony odpowiedni rekord CAA w strefie DNS. Wtedy takie rekordy będą umożliwiały wygenerowanie wspomnianego certyfikatu dla danych dostawców.

Struktura rekordu CAA to nazwa domeny lub subdomeny, dla której ma zostać nałożone ograniczenia dla generowanych certyfikatów oraz klucz wartości, który w zależności od typu certyfikatu wygląda inaczej:

 • 0 issue „adres.urzedu.certyfikacji” – pozwala na wygenerowanie się certyfikatów dla pojedynczej domeny w ramach wybranego Urzędu Certyfikacji
 • 0 issuewild „adres.urzedu.certyfikacji” – pozwala na wygenerowanie się certyfikatów typu Wildcard w ramach wybranego Urzędu Certyfikacji

Poniżej zamieszczamy gotowe wartości rekordów, jakie można wykorzystać podczas dodawanie rekordu CAA:

 • 0 issue „sectigo.com”
 • 0 issuewild „sectigo.com”
 • 0 issue „comodoca.com”
 • 0 issuewild „comodoca.com”
 • 0 issue „letsencrypt.org”
 • 0 issuewild „letsencrypt.org”
 • 0 issue „certum.pl”
 • 0 issuewild „certum.pl”
 • 0 issue „entrust.net”
 • 0 issuewild „entrust.net”
 • 0 issue „swisssign.com”
 • 0 issuewild „swisssign.com”
 • 0 issue „digicert.com”
 • 0 issuewild „digicert.com”

Uwaga: Pamiętaj, po dodaniu rekordu CAA generowanie sie certyfikatów SSL dla domeny lub subdomeny zostanie ograniczone wyłącznie do wskazanego Urzędu Certyfikacji.

W przypadku chęci dodania rekordu nowego CAA postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do formularza dodawania nowych rekordów, a następnie dodaj następujący rekord CAA dla domeny lub subdomeny. Poniższy przykład opisuje jak dodać rekord CAA pozwalający na wygenerowanie się jedynie certyfikatów Let’s Encrypt.

Następnie, aby potwierdzić dodanie nowego rekordu kliknij na przycisk Dodaj.

Uwaga: Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach. Zakończenie rekordu znakiem kropki nie obowiązuje dodawanych rekordów dla subdomen.

Wartość TTL

TTL określa liczbę sekund, pomiędzy którymi zostaną wprowadzone zmiany w rekordach DNS. Innymi słowy – wartość TTL to czas w sekundach jaki trzeba będzie odczekać, aby wprowadzone w rekordach DNS zmiany zostały zastosowane. Każdy z rekordów posiada swój własny TTL określany przez użytkownika.

Domyślna wartość TTL dla rekordów w strefie DNS zenbox.pl wynosi 900 sekund, wyjątek stanowią rekordy NS dla których czas TTL wynosi 86400 sekund.

Zmiany dla wartości TTL mogą zostać wykonane za pomocą formularza dodawania nowego rekordu i dotyczą wszystkich rekordów prócz rekordów NS. W celu dokonania zmiany czasu TTL należy przejść do opcji Zastąp wartość TTL, a następnie należy wprowadzić nową wartość TTL.

Pamiętaj, aby zmiany zachować przyciskiem Zapisz.

Po jakim czasie wprowadzone zmiany w strefie DNS domeny są widoczne?

Wszystkie wprowadzone zmiany po stronie strefy DNS powinny być widoczne w sieci po około 5-10 minutach od ich zapisania. Propagację wprowadzonych rekordów – czyli ich proces rozgłaszania w sieci można śledzić za pomocą darmowego narzędzia online: https://dnschecker.org/

Aby dokonać weryfikacji statusu propagacji rekordów, należy wprowadzić adres domeny lub subdomeny, a następnie należy wybrać typ rekordu, który ma zostać zbadany. Propagacja zakończona jest w momencie, kiedy wszystkie serwery wskazują tę samą wartość wprowadzonego rekordu.

Uwaga: W przypadku problemów z dostępem do strony na przykład po zmianie rekordu A możesz dokonać weryfikacji poprawności połączenia z aktualnym hostem, na który wskazuje domena. W tym celu należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w artykule Jak wykonać polecenie Ping oraz Traceroute.

Przykładowe integracje domeny z popularnymi usługami

W naszej bazie wiedzy przygotowaliśmy również przykładowe opisy integracji domeny z często wykorzystywanymi usługami zewnętrznymi. W ramach przygotowanych artykułów możesz dowiedzieć się: