Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Kopie zapasowe:

Przywracanie plików z kopii zapasowej

Kopie zapasowe wykonywane są automatycznie co 6 godzin (4 razy dziennie) i utrzymywane przez 7 dni.

Przywrócenie plików

W celu przywrócenia plików musisz:

1. Zalogować się do Panelu Klienta i z sekcji Kopie zapasowe wybrać pozycję Przywróć pliki lub bazy.

2. W kolejnym kroku wybierz kafelek o nazwie Pliki z dostępnej listy opcji i kliknij Dalej.

3. Masz do wyboru 3 opcje przywracania plików na koncie. Możesz wybrać:

  • Domena – przywrócone zostaną pliki wskazanej domeny lub subdomeny
  • Chcę wybrać w Managerze Plików – samodzielnie wskażesz lokalizację plików do przywrócenia
  • Przywróć wszystkie pliki – wówczas przywrócone zostaną wszystkie pliki na koncie

A. Przywrócenie plików całej domeny.


A.1. Wybierz domenę lub subdomenę z dostępnej listy i kliknij Dalej.

A.2.  W kolejnym kroku wybierz punkt, z którego mają zostać przywrócone pliki.

A.3. Kliknij Rozpocznij przywracanie. Przywracanie kopii zapasowej zostanie rozpoczęte. Postęp przywracania możesz sprawdzić w zakładce Historia operacji w Kopie zapasowe.

B. Przywrócenie wybranych plików


B.1. Wybierz opcję Chcę wybrać w Managerze Plików i kliknij Dalej.

B.2. Wybierz punkt, z którego mają zostać przywrócone pliki i kliknij Przejdź do Managera Plików

B. 3. W następnym oknie wyświetlona będzie lista katalogów na Twoim hostingu. Możesz ręcznie wskazać, które pliki lub katalogi mają zostać przywrócone. Po dokonaniu wyboru przejdź na dół strony, gdzie widnieją do wyboru dwie metody przywracania plików:
– Przywróć nadpisując istniejące pliki (zalecane)
– Przywróć nie nadpisując istniejących plików (tylko brakujące pliki)

oraz:
– W oryginalnej lokalizacji
– W nowej lokalizacji

Wybierz sposób przywrócenia plików oraz lokalizację i kliknij Przywróć zaznaczone.

C. Przywrócenie wszystkich plików.


C.1. Wybierz opcję Przywróć wszystkie pliki.

C.2. W kolejnym oknie wybierz punkt, z którego mają zostać przywrócone wszystkie pliki na koncie i kliknij Rozpocznij przywrócenie.

4. Po uruchomieniu przywracania plików zobaczysz poniższą stronę z podsumowaniem. Sekcja przedstawia aktywne zadania do wykonania wraz z ich statusem:

5. Postęp przywracania możesz sprawdzić w zakładce Historia operacji w Kopie zapasowe. Po zakończeniu przywracania kopii zapasowej Historia operacji powinna wyglądać jak na poniższym zrzucie ekranu:

Uwaga! W przypadku zakończenia procesu przywracania kopii zapasowych, status zmieni się na Zakończone.