Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
WordPress:

Jak wykonać klona strony opartej o WordPress za pomoca Installatrona

Jeżeli potrzebujesz wykonać klona posiadanej strony WWW opartej o skrypt WordPress w celu uruchomienia jej na przykład w nowej domenie lub w domenie technicznej możesz w tym celu skorzystać z funkcjonalności klonowania strony w aplikacji Installatron.

Przygotowanie aplikacji źródłowej do klonowania

1. Zaloguj się do Panelu Klienta oraz przejdź do menu Hosting, a następnie Aplikacje

2. W kolejnym kroku odnajdź na dostępnej liście stron zainstalowaną aplikację, którą chcesz skopiować pod nowy adres.

Uwaga: Jeżeli Twoja strona WWW nie znajduje się jeszcze na liście aplikacji, należy dokonać jej importu zgodnie z naszym poradnikiem – Jak zaimportować aplikację do Installatrona?

3. Następnie koniecznie dokonaj weryfikacji czy wszystkie pliki aplikacji którą chcesz sklonować są zaimportowane w aplikacji Installatron. W tym celu kliknij na nazwę swojej aplikacji lub przycisk Zobacz / Edytuj szczegóły.

4. W wyświetlonym podsumowaniu przejdź do zakładki Pliki i tabele. W tym miejscu należy sprawdzić czy wszystkie pliki oraz tabele bazy danych Twojej instalacji skryptu WordPress związane są z aplikacją, która będzie klonowana.

Domyślnie Installatron sam zaproponuje oraz wybierze listę plików, która jest związania z wybraną instalacją WordPress. Jeżeli jednak potrzebujesz przenieść dodatkowe katalogi lub pliki zaznacz je w tym miejscu.

Jeżeli chcesz przenieść całą zawartość katalogu w którym znajduje się instalacja WordPress – łącznie z dodatkowymi katalogami oraz plikami skorzystaj z przycisku Wszystko aby zaznaczyć wszystkie dodatkowe pliki oraz katalogi.

W przypadku tabel bazy danych, Installatron również domyślnie oznaczy listę danych, które są związane z wybraną instalacją WordPress. Jeżeli jednak chcesz przenieść do nowej bazy danych tabele, które nie zostały zaznaczone skorzystaj z przycisku Wszystko aby zaznaczyć wszystkie dodatkowe pliki oraz katalogi.

Uwaga: Jeżeli masz wątpliwości lub pytania dotyczące przygotowania aplikacji do klonowania zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta, chętnie pomożemy Ci przejść tę procedurę oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Rozpoczęcie procedury klonowania aplikacji

1. W celu rozpoczęcia procesu klonowania kliknij na przycisk Klon dostępny obok nazwy aplikacji, której dotyczy kopiowanie pod nowy adres.

2. W następnym kroku zostanie wyświetlone podsumowanie z informacją o źródle klonowanej aplikacji oraz możliwość wyboru domeny docelowej.

Aby wskazać domenę docelową dla klona aplikacji należy wybrać ją z listy korzystając z menu wyboru domeny.

3. W kolejnym kroku należy określić czy aplikacja ma korzystać z utworzonej już wcześniej bazy danych lub czy ma stworzyć taką bazę sama w sposób automatyczny.

Dla mniej doświadczonych użytkowników, sugerujemy pozostawienie domyślnej konfiguracji, która utworzony nową bazę danych dla klonowanej aplikacji.

4. Następna sekcja pozwala na zmianę domyślnych ustawień dotyczących danych dostępowych dla konta administratora strony, kwestii automatycznych aktualizacji oraz powiadomień e-mail.

Domyślna konfiguracja dla klonowanej aplikacji wykonuje przeniesienie wszystkich ustawień z aplikacji źródłowej. Aby rozpocząć proces klonowania strony kliknij na przycisk Klon

To już wszystko, cały proces klonowania aplikacji jest w pełni automatyczny. Po zakończeniu klonowania aplikacja zostanie wyświetlona na liście dostępnych aplikacji.