Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Poczta:

Jak utworzyć nowe konto e-mail?

Jeżeli chcesz utworzyć nowe konto e-mail, podążaj za poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do Panelu Klienta zenbox, a następnie przejdź do opcji Konta pocztowe w sekcji PACZKI POCZTOWE.

2. Kolejnym krokiem jest wybranie z listy domenę, w której chcesz utworzyć konto pocztowe (jeżeli do konta przypisana jest tylko jedna domena, krok ten należy pominąć).

3. Kliknij przycisk Utwórz konto pocztowe.

4. W nowym oknie Utwórz konto pocztowe uzupełnij pola stosownymi wartościami. Wybierz również wielkość skrzynki za pomocą suwaka.

Całą operację zatwierdź przyciskiem Utwórz.

Ważne: Alternatywnie można skorzystać z przycisku Wygeneruj bezpieczne hasło, który zaproponuje losowo wygenerowane hasło, wówczas po utworzeniu skrzynki przyciskiem Utwórz zostanie ono wyświetlone na kolejnym ekranie.

Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się na ustawienie własnego hasła, zwróć uwagę na wymagania jakie hasło musi spełniać:

× minimum 8 znaków
× zawiera małą literę
× zawiera dużą literę
× zawiera cyfrę
× zawiera znak specjalny