Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

649 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
Certyfikaty SSL:

Jak mogę właczyć Let’s Encrypt dla mojej domeny?

W ramach wszystkich oferowanych usług zapewniamy dostęp do darmowego certyfikatu SSL Let’s Encrypt, za pomocą którego zabezpieczone mogą zostać zarówno domeny jak i subdomeny. O różnicach pomiędzy komercyjnym certyfikatem SSL, a jego darmowym odpowiednikiem możesz dowiedzieć się z naszego artykułu Certyfikaty SSL w Zenbox.

Przygotowanie domeny przed instalacją certyfikatu Let’s Encrypt

Darmowy certyfikat SSL Let’s Encrypt dostępny jest dla wszystkich usług hostingowych w Zenbox. Aby móc zainstalować certyfikat domena musi być dodana do usługi hostingowej, oraz musi kierować na nią za pomocą rekordów A.

Uwaga: W przypadku domeny, która jest dodana do hostingu, jednak jest oddelegowana na zewnętrzny serwer, za pomocą którego wyświetlana jest strona, nie będzie możliwości instalacji certyfikatu SSL Let’s Encrypt.

Przed przystąpieniem do instalacji darmowego certyfikatu, należy uruchomić obsługę SSL w konfiguracji domeny. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta oraz postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Domeny, a następnie Konfiguracja domen

2. W kolejnym kroku wybierz z listy dostępnych domen, tę dla której chcesz uruchomić certyfikat. Za pomocą dostępnego formularza zaznacz opcję Bezpieczny SSL

Zmiany zachowaj przyciskiem Zapisz.

3. Korzystając z drugiego formularza utwórz dowiązanie symboliczne pomiędzy katalogami private_html oraz public_html. Zrobisz to zaznaczając opcję Użyj dowiązania symbolicznego private_html do public_html

Wprowadzoną zmianę zachowaj przyciskiem Zapisz.

Uwaga: Przed wykonaniem dowiązania symbolicznego, upewnij się, że pliki Twojej strony dostępne są w katalogu public_html. Poradnik opisujący taką weryfikację dostępny jest w artykule Struktura katalogów na serwerze FTP, a w przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Instalacja certyfikatu SSL Let’s Encrypt

Jeżeli przygotowałeś już swoją domenę do obsługi bezpiecznego SSL przejdź do menu Zaawansowane, a następnie Certyfikaty SSL

Z wyświetlonej listy dostępnych domen wybierz, tę dla której chcesz przeprowadzić instalację.

Instalacja darmowego certyfikatu dla domeny głównej

1. Korzystając z dostępnego formularza wybierz opcję Darmowy certyfikat od Let’s Encrypt.

2. W wyświetlonym oknie wyboru domeny upewnij się, że zaznaczona została domena wraz z subdomeną www.

Aby rozpocząć proces instalacji certyfikatu zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

3. Po prawidłowym wygenerowaniu się certyfikatu klucz certyfikatu, klucz prywatny oraz certyfikat pośredni zostaną automatycznie dodane w konfiguracji serwera. Po stronie formularza zostanie wyświetlona również informacja o terminie automatycznego odnowienia się certyfikatu oraz okresie jego ważności.

Instalacja darmowego certyfikatu dla subdomeny

1. Korzystając z dostępnego formularza wybierz opcję Darmowy certyfikat od Let’s Encrypt.

2. W wyświetlonym oknie wyboru domeny wybierz subdomenę dla której ma zostać wykonana instalacja certyfikatu. 

Aby rozpocząć proces instalacji certyfikatu zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

3. Po prawidłowym wygenerowaniu się certyfikatu klucz certyfikatu, klucz prywatny oraz certyfikat pośredni zostaną automatycznie dodane w konfiguracji serwera. Po stronie formularza zostanie wyświetlona również informacja o terminie automatycznego odnowienia się certyfikatu oraz okresie jego ważności.

Instalacja darmowego certyfikatu Let’s Encrypt Wildcard

1. Korzystając z dostępnego formularza wybierz opcję Darmowy certyfikat od Let’s Encrypt.

2. W wyświetlonym oknie wyboru domeny zaznacz opcję Wildcard (Nowość). Funkcja ta pozwoli na wygenerowanie certyfikatu Wildcard obejmującego domenę główną oraz wszystkie subdomeny. 

Upewnij się, że na liście domen zaznaczona jest Twoja domena wraz z subdomeną *. Aby rozpocząć proces instalacji certyfikatu zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

3. Po prawidłowym wygenerowaniu się certyfikatu klucz certyfikatu, klucz prywatny oraz certyfikat pośredni zostaną automatycznie dodane w konfiguracji serwera. Po stronie formularza zostanie wyświetlona również informacja o terminie automatycznego odnowienia się certyfikatu oraz okresie jego ważności.

Instalacja darmowego certyfikatu dla wskaźników domen

Instalacja darmowego certyfikatu SSL Let’s Encrypt możliwa jest również dla domen dodanych jako wskaźniki domeny. W przypadku chęci instalacji certyfikatu SSL Let’s Encrypt dla domeny głównej oraz dodanych wskaźników zaloguj się do Panelu Klienta oraz postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Zaawansowane, a następnie Certyfikaty SSL

2. Z wyświetlonej listy domen wybierz domenę główną, dla której zostały dodane wskaźniki domen.

3. Korzystając z wyświetlonego formularza wybierz domeny, dla których ma zostać wykonana instalacja certyfikatu.

Aby rozpocząć proces instalacji certyfikatu zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Proces generowania certyfikatu może zająć od kilku do kilkunastu sekund.

4. Po prawidłowym wygenerowaniu się certyfikatu: klucz certyfikatu, klucz prywatny oraz certyfikat pośredni zostaną automatycznie dodane w konfiguracji serwera.

Po stronie formularza zostanie wyświetlona również informacja o terminie automatycznego odnowienia się certyfikatu oraz okresie jego ważności.

Uwaga: Poprawnie wygenerowany certyfikat SSL Let’s Encrypt powinien być widoczny w sieci w ciągu kilku minut — zazwyczaj jest on widoczny w ciągu 5 minut od jego wystawienia. Poprawność instalacji certyfikatu SSL można sprawdzić za pomocą zewnętrznego narzędzia SSL Checker podając w weryfikatorze adres URL domeny.

Mimo instalacji certyfikatu moja strona nie wyświetla się jako bezpieczna i nadal korzysta z HTTP, co mogę zrobić?

W niektórych przypadkach, konieczne jest dodatkowe skonfigurowanie posiadanej strony, tak aby mogła korzystać ona z bezpiecznego połączenia HTTPS. W naszej bazie wiedzy, przygotowaliśmy poradniki, opisujące taką konfigurację dla popularnych skryptów: