Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
DNS:

Integracja domeny z usługą MailerLite

Integracja domeny z usługą MailerLite może zostać wykonana na dwa sposoby w zależności od tego czy chcesz oddelegować do korzystania z usługi domenę główną wraz z subdomenami, czy jedynie jedną subdomenę.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że Twoja domena została oddelegowana na serwery DNS w zenbox.pl, ponieważ wprowadzone zmiany będą wymagały wykonania ich w ramach strefy DNS domeny. Konfigurację dla poszczególnych rekordów opisaliśmy w artykule Rekordy DNS domeny – opis i konfiguracja.

Dodawanie nowej domeny do strony docelowej

Tworzone strony docelowe w ramach usługi MailerLite posiadają własny wewnętrzny adres URL generowany przez dostawcę usługi. Taki adres strony może on wyglądać następująco: subscribe.com/twoja-strona

Zgodnie z instrukcją dostępną na stronie dostawcy usługi możesz dokonać jego zmiany na przykład na adres własnej domeny lub subdomeny. W tym celu zaloguj się do usługi MailerLite, a następnie:

1. przejdź do Sites. Z listy utworzonych stron wybierz tę dla której chcesz dokonać zmiany, po kliknięciu na jej nazwę zostaniesz przeniesiony do strony Page settings.

Aby dodać nową domenę skorzystaj z formularza w sekcji Landing page URL, za jego pomocą rozwiń menu domen oraz wybierz pozycję Add new domain.

2. W wyświetlonym oknie zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu Twojej nowej domeny. Wprowadź pełny adres swojej domeny głównej lub subdomeny na przykład landing.mojadomena.pl

Wprowadzoną domenę zapisz przyciskiem Save.

3. W następnym oknie zostaniesz poproszony o wybór formy konfiguracji nowej domeny – w oparciu o nową subdomenę lub w oparciu o całą domenę. W przypadku posiadania już strony internetowej w domenie głównej sugerujemy skorzystać z opcji subdomeny.

Konfiguracja przekierowania subdomeny

1. W wyświetlonym oknie wybierz opcję I want to redirect only the subdomain.

2. Wyświetlone zostaną rekordy CNAME, które należy dodać po stronie strefy DNS domeny. Poniżej zamieszczamy podglądowy rekord CNAME jaki należy dodać w celu przekierowania subdomeny landing.mojadomena.pl na usługę MailerLite:

Zwróć uwagę, że podczas dodawania rekordu CNAME adres Twojej subdomeny oraz serwera docelowego zakończone są kropką – jest to ważne do prawidłowego działania rekordu. Nowy rekord zostanie dodany po kliknięciu na przycisk Dodaj.

3. Po wprowadzeniu zmian po stronie strefy DNS domeny zmiany będą widoczne w sieci po około 15 minutach. Po tym czasie będzie mógł zweryfikować poprawność konfiguracji w panelu MailerLite za pomocą przycisku Check DNS records.

Konfiguracja przekierowania całej domeny

Uwaga: Pamiętaj, że po wyborze tej opcji utworzona strona w ramach posiadanego hostingu w zenbox.pl może nie być dostępna, ponieważ poniższy sposób oddelegowania domeny wykonywany jest za pomocą rekordu A

1. Jeżeli chcesz oddelegować całą swoją domenę wraz ze wszystkimi subdomenami wybierz w wyświetlonym formularzu opcję I want to redirect the root domain with all subdomains.

2. Wyświetlone zostaną rekordy A, którymi należy zastąpić aktualne rekordy A domeny po stronie strefy DNS. Rekordy A, które należy usunąć ze strefy DNS domeny zostały oznaczone na poniżej:

Aby je usunąć skorzystaj z przycisku Usuń wybrane, widocznym w panelu konfiguracji strefy DNS domeny.

3. Następnie korzystając z formularza dodawania nowych rekordów A, dodaj w pierwszej kolejności rekord *:

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

4. W drugim kroku utwórz rekord A, dla domeny głównej, która ma zostać oddelegowana na serwery MailerLite:

Wprowadzony rekord zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Pamiętaj, aby rekord zawierający pełną nazwę Twojej domeny był zakończony kropką, tak jak na powyższych przykładach.

5. Po wprowadzeniu zmian po stronie strefy DNS domeny zmiany będą widoczne w sieci po około 15 minutach. Po tym czasie będzie mógł zweryfikować poprawność konfiguracji w panelu MailerLite za pomocą przycisku Check DNS records.

Mam problem z konfiguracją mojej domeny, co mogę zrobić?

W przypadku problemów z dodaniem nowych rekordów po stronie strefy DNS skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, dokonamy weryfikacji konfiguracji Twojej domeny oraz zaproponujemy odpowiednie poprawki lub wprowadzimy je w Twoim imieniu.