Przetestuj nasz hosting
bezpłatnie przez 14 dni.

Hosting www

499 zł

49za pierwszy rok

Pomoc/Baza wiedzy
MySQL:

Eksport oraz import bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin

Operacja importu oraz eksportu bazy danych może zostać zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszy sposób to opisany w ramach tego poradnika eksport oraz import bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin.

Drugi sposób, to eksport oraz import bazy danych za pomocą SSH, proces ten został opisany w ramach artykułu.

Uwaga: W przypadku dużych baz danych rekomendujemy wykonać poniższe operacje za pomocą konsoli SSH.

Jak wykonać eksport bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin?

W celu wykonania eksportu bazy danych MySQL przy pomocy panelu phpMyAdmin, w pierwszym kroku należy zalogować się do Panelu Klienta. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Hosting, a następnie Bazy MySQL.

2. Korzystając z dostępnych przycisków wybierz wersję panelu phpMyAdmin zgodną z wersją bazy danych na której chcesz wykonać operacje.

3. Za pomocą wyświetlonego formularza zaloguj się na konto użytkownika bazy danych. W polu Użytkownik wprowadź nazwę użytkownika bazy danych, natomiast w polu Hasło wprowadź jego hasło dostępowe.

Uwaga: Dane dostępowe dla użytkownika bazy danych generowane są podczas jej tworzenia, a następnie wyświetlane są w podsumowaniu operacji. Jeżeli masz wątpliwości jakich danych użyć skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4. Po prawidłowym zalogowaniu się wybierz z dostępnej listy bazę danych, dla której chcesz wykonać eksport danych.

5. Następnie korzystając z górnego menu przejdź do zakładki Eksport.

Domyślnie zaproponowana konfiguracja w większości przypadków jest wystarczająca. Aby rozpocząć proces eksportu bazy danych do pliku kliknij na przycisk Wykonaj. Po chwili rozpocznie się pobieranie pliku bazy danych, czas trwania pobierania jest uzależniony od wielkości pliku oraz posiadanego łącza internetowego.

Jak wykonać import bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin?

W celu wykonania importu bazy danych MySQL przy pomocy panelu phpMyAdmin, w pierwszym kroku należy zalogować się do Panelu Klienta. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do menu Hosting, a następnie Bazy MySQL.

2. Korzystając z dostępnych przycisków wybierz wersję panelu phpMyAdmin zgodną z wersją bazy danych na której chcesz wykonać operacje.

3. Za pomocą wyświetlonego formularza zaloguj się na konto użytkownika bazy danych. W polu Użytkownik wprowadź nazwę użytkownika bazy danych, natomiast w polu Hasło wprowadź jego hasło dostępowe.

Uwaga: Dane dostępowe dla użytkownika bazy danych generowane są podczas jej tworzenia, a następnie wyświetlane są w podsumowaniu operacji. Jeżeli masz wątpliwości jakich danych użyć skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4. Po prawidłowym zalogowaniu się wybierz z dostępnej listy bazę danych, dla której chcesz wykonać import danych.

5. Następnie korzystając z górnego menu przejdź do zakładki Import.

Korzystając z dostępnego formularza kliknij na przycisk Wybierz plik, a następnie odszukaj na dysku swojego komputera plik bazy danych, który chcesz zaimportować.

Uwaga: Maksymalny rozmiar importowanego pliku bazy danych może wynosić 256MB, w przypadku większych plików zalecamy wykonanie importu poprzez serwer SSH.

6. Aby rozpocząć proces importu bazy danych z pliku kliknij na przycisk Wykonaj

Po chwili rozpocznie się wysyłania pliku bazy danych. Proces ten może potrwać od kilku sekund do kilku minut, nie należy wtedy dokonywać zmian w panelu phpMyAdmin. Po prawidłowo wykonanym imporcie danych zostanie zwrócony komunikat potwierdzający wykonanie operacji.