Oferta Hostingu

  • 24h wsparcie techniczne
  • Kopie bezpieczeństwa 4 razy dziennie
  • nieograniczone miejsce, transfer, konta mailowe i bazy danych

Hosting zgodny z RODO

Coraz częściej mówi się o nadmiarze danych osobowych przepływających przez internet. Dlatego kwestia bezpieczeństwa tych danych jest dla nas bardzo ważna.

W związku z tym oferujemy naszym Klientom hosting zgodny z wytycznymi RODO, dzięki elektronicznemu podpisaniu umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych podczas zakupu każdego produktu. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się we współpracy z ekspertami oraz zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez zenbox.pl jest w pełni zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W celu podpisania umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wystarczy zalogować się do Panelu Klienta oraz przejść do zakładki Umowa RODO. Nasz system elektroniczny pozowala podpisać umowę kilkoma kliknięciami, a wrazie doatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Przetwarzanie danych osobowych wspierane jest przez specjalistów z firmy PIN Consulting - zgodnosc.pl.

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas

Rekrutujemy!