WordPress jest najpopularniejszym darmowym oprogramowaniem CMS na świecie. Korzysta z niego kilka milionów stron internetowych. WordPress jest łatwy w użyciu, przyjazny dla użytkownika, a poprzez swoją elastyczność i czytelny interfejs pozwala niemal każdemu z niewielką wiedzą techniczną stworzyć w pełni funkcjonalną, profesjonalną stronę internetową. Niestety, czasem podczas naszej pracy możemy natrafić na różnego rodzaju błędy WordPressa, które nieraz potrafią nas doprowadzić do frustracji. Z pomocą naszego poradnika, większość z tych błędów naprawisz w szybki i prosty sposób. Przygotowaliśmy listę czterech najczęstszych błędów wraz z instrukcją, jak jak naprawić błędy WordPressa, aby nasza strona działała bez zarzutów.

Popularne Błędy WordPressa – jak sobie z nimi radzić?

Błędy WordPressa
Photo by Ilya Pavlov on Unsplash

“Biały ekran śmierci” (“white screen of death”)

“Biały ekran śmierci” to nawiązanie do popularnego, owianego złą sławą “niebieskiego ekranu śmierci” z systemu Windows. Gdy zaskoczy nas “blue screen” z Windowsa, zawsze wraz z nim otrzymamy kod błędu, który może naprowadzić nas na rozwiązanie problemu. W przypadku błędu WordPressa widzimy po prostu biały ekran, zamiast naszej strony. Przyczyn tego błędu może być kilka, np.: błąd w motywie, we wtyczce albo wyczerpany limit pamięci. Błąd ten może pojawić się również po migracji WordPressa. Poniżej znajdziesz kilka sposobów, jakie możesz wypróbować, by poradzić sobie z “białym ekranem śmierci”.

Biały ekran śmierci

Tryb debugowania

Włączamy tryb debugowania w pliku wp-config.php. Otwieramy plik wp-config.php w głównym katalogu z instalacją WordPress (na serwerach zenbox.pl najczęściej będzie to /nazwa_domeny/public_html), następnie znajdujemy linię z kodem:

define( 'WP_DEBUG', false);
define( 'WP_DEBUG_LOG', false);

I zmieniamy ją na:

define( 'WP_DEBUG', true);
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

Po odświeżeniu strony powinien wyświetlić się informacja o błędzie, ale niestety nie zawsze jest to regułą. Wciąż możemy widzieć po prostu biały ekran.

Zwiększenie limitu pamięci

Błąd mógł wystąpić poprzez wyczerpanie limitu pamięci przez pracujący skrypt. Aby temu zaradzić, możemy zwiększyć limit pamięci. W tym celu w pliku wp-config.php dodajemy następujący kod:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );

Powyższy kod zwiększy limit pamięci do 256 M.

Wyłączenie wszystkich wtyczek

Dobrze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zaktualizowaliśmy wtyczki WordPressa lub zainstalowaliśmy nowe? Jeśli tak, to ułatwia nam to sprawę i powinniśmy po prostu cofnąć ostatnie zmiany. Jeśli błąd pojawił się nagle, to powinniśmy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do naszych zainstalowanych wtyczek (Wtyczki -> Zainstalowane wtyczki). Zaznaczamy wszystkie wtyczki i je dezaktywujemy.

Jeśli nie mamy dostępu do panelu administracyjnego, bo tam również występuje błąd, możemy skorzystać z klienta FTP, aby zalogować się na nasz serwer. Po wejściu na serwer powinniśmy zmienić folder plugins (/nazwa_domeny/public_html/wp-content/plugins) na plugins.old. WordPress, nie mogąc odnaleźć wtyczek, wszystkie je dezaktywuje.

Jeśli rozwiąże to problem, to w panelu (Wtyczki -> Zainstalowane wtyczki) powinniśmy po kolei, jedną na raz, uruchamiać nasze wtyczki, aby znaleźć tę, która powoduje błąd.

Zastąpienie używanego motywu motywem domyślnym

Jeśli wtyczki nie były naszym problemem, to musimy dezaktywować nasz motyw (Wygląd -> Motyw) i aktywować motyw domyślny.

Jeżeli nie mamy dostępu do panelu administracyjnego, to logujemy się na nasz serwer za pomocą klienta FTP, gdzie znajdujemy katalog z naszym motywem (/nazwa_domeny/public_html/wp-content/themes/nazwa_motywu) i zmieniamy jego nazwę na nazwa_motywu.old. Jeśli mamy już na serwerze motyw domyślny (Twenty Eighteen lub Twenty Nineteen), wtedy WordPress automatycznie go aktywuje. W innym przypadku musimy zainstalować go ręcznie, pobierając z repozytorium WordPress, a następnie wrzucając do katalogu (/nazwa_domeny/public_html/wp-content/themes/).

Gdy powyższe działanie rozwiązuje nasz problem, to powinniśmy spojrzeć do pliku functions.php naszego motywu. Możliwe, że na dole pliku znajdują się dodatkowe spacje, należy je usunąć, co czasami rozwiązuje problem.

Jeśli wprowadzaliśmy zmiany w motywie, należy je cofnąć, gdyż to najprawdopodobniej one powodują błąd.

Jeśli nie były wprowadzane zmiany w motywie, a usunięcie spacji w pliku functions.php nie pomogło, rozważ ponowną instalację motywu lub zainstalowanie jego poprzedniej wersji i ponowną aktualizację.

Wyczyść cache

Problemem powodującym “biały ekran” na froncie naszej strony może być cache. Jeśli posiadamy dostęp do panelu administracyjnego, ale nasza strona nie działa, musimy wyczyścić pamięć podręczną naszego WordPressa.

Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych

Kolejnym częstym błędem, z którym możemy się spotkać, jest błąd podczas nawiązywania połączenia z bazą danych. Najczęściej jest on spowodowany nieprawidłowymi informacjami o bazie danych w pliku konfiguracyjnym WordPressa (wp-config.php), uszkodzoną bazą danych lub nieodpowiednim serwerem bazy danych.

Błędy WordPressa - Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych
Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych

Sprawdź, czy wprowadziłeś poprawne dane w pliku konfiguracyjnym

Aby WordPress mógł działać, potrzebuje następujących informacji o bazie danych:

  • Nazwa bazy danych
  • Nazwa użytkownika
  • Hasło do bazy danych
  • Serwer bazy danych

Dane te znajdują się w pliku wp-config.php w głównym katalogu WordPress:

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'nazwa_uzytkownika_bazy_danch' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'hasło_bazy_danych' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Należy się upewnić, czy wprowadzone dane są poprawne. Jeśli nie jesteśmy pewni poprawności wprowadzonych danych, możemy zresetować hasło dla użytkownika bazy danych w Panelu Klienta.

Logujemy się do Panelu Klienta na https://panel.zenbox.pl, następnie w sekcji SERWER wybieramy pozycję Bazy MySQL.

Wybieramy bazę danych, która znajduje się w pliku wp-config.php, klikając w jej nazwę.

Następnie przy użytkowniku wybieramy opcję “zmień hasło” i generujemy nowe hasło.

Podajemy nowe hasło w pozycji “DB_PASSWORD” i upewniamy się czy w “DB_NAME” oraz w “DB_USER” mamy wprowadzone poprawne dane. W pozycji “DB_HOST” powinno znajdować się “localhost”.

Serwer bazy danych

Na naszych serwerach w zenbox.pl, serwerem bazy danych będzie localhost, a jeśli chcesz połączyć się z bazą danych z zewnątrz, zajrzyj do tego poradnika w Bazie Wiedzy.

Napraw bazę danych WordPress

Czasami możemy w panelu administracyjnym otrzymać komunikat w rodzaju “Co najmniej jedna sekcja bazy danych jest niedostępna. Baza danych może wymagać naprawy”. Wtedy należy naprawić bazę danych.

Przed przystąpieniem do naprawy, najlepiej wykonać kopię bazy poprzez jej pobranie w Panelu Klienta. Wybieramy sekcję SERWER, a następnie Bazy MySQL i klikamy “pobierz” obok nazwy bazy, którą będziemy naprawiać.

Żeby naprawić naszą bazę danych, uruchamiamy plik wp-config.php w głównym katalogu instalacji WordPress i dodajemy następującą linijkę

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Następnie uruchamiamy w przeglądarce adres https://NazwaNaszejDomeny.pl/wp-admin/maint/rapair.php

Po zakończeniu naprawy należy usunąć powyższy kod z pliku wp-config.php.

Jeśli problem z bazą danych nadal występuje, skontaktuj się z naszymi Mnichami.

Internal Server Error, czyli wewnętrzny błąd serwera 500

Błąd wewnętrzny serwera 500, to jeden z najczęściej występujących błędów w WordPressie. Powodów wyświetlania Internal Server Error na naszej stronie może być kilka, tak jak w przypadku wcześniej omawianego “białego ekranu śmierci”. Do najczęstszych przyczyn należą:

  • uszkodzony plik .htaccess
  • uszkodzona wtyczka
  • uszkodzony motyw
  • wyczerpany limit pamięci
Błędy WordPressa - Wewnętrzny błąd serwera
Wewnętrzny błąd serwera

Napraw uszkodzony plik .htaccess

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić w przypadku Internal Server Error to przyjrzenie się naszemu plikowi .htaccess i sprawdzenie, czy jest on poprawny dla naszej instalacji WordPress.

Aby to zrobić, logujemy się na nasz serwer za pomocą klienta FTP i w głównym katalogu instalacji WordPress (nazwa_domeny/public_html) znajdujemy plik .htaccess, którego nazwę zmieniamy na .htaccess.old. Jeśli po zmianie nazwy pliku .htaccess problem zniknął, to znaczy, że plik ten był uszkodzony. Żeby się upewnić, czy problem został rozwiązany, należy zalogować się do panelu administracyjnego naszego WordPressa i udać się do sekcji “Ustawienia” -> “Bezpośrednie odnośniki”, gdzie klikamy po prostu “Zapisz” bez wprowadzania zmian. Wygeneruje nam to nowy plik .htaccess z odpowiednimi regułami dla systemu WordPress, aby strony nie zwracały błędu 404. Jeśli po tym kroku problem został rozwiązany, możemy się cieszyć, ale jeśli błąd nadal występuje, przyczyny powinniśmy szukać dalej.

Limit pamięci, uszkodzony motyw albo wtyczka

Jak poradzić sobie z trzema kolejnymi przyczynami, czyli wyczerpanym limitem pamięci oraz uszkodzonym motywem albo wtyczką, napisałem na początku, omawiając “biały ekran śmierci”. W przypadku naprawy Internet Server Error wykonujemy wszystkie wspomniane wcześniej kroki, aby przywrócić poprawne działanie naszej stronie.

Ponownie prześlij pliki podstawowe WordPress

Jeśli powyższe działania nie przyniosły zamierzonego efektu, powinniśmy jeszcze raz przesłać na serwer podstawowe pliki WordPress z katalogów /wp-admin/ oraz /wp-includes/, nadpisując pliki, które obecnie znajdują się na serwerze. Bez obaw, ta operacja nie spowoduje usunięcia żadnych danych, a może naprawić uszkodzone pliki, które powodują wewnętrzny błąd serwera.

Błąd 404 – strony nie znaleziono

Może się zdarzyć tak, że strona główna naszej witryny działa poprawnie, ale gdy chcemy przejść na kolejne podstrony, otrzymujemy informację, że strony nie znaleziono. Takie błędy WordPressa się zdarzają. Zwykle dzieje się tak, gdy nasz plik .htaccess został usunięty lub ustawienia bezpośrednich odnośników się uszkodziły.

Błędy WordPressa - Błąd 404
Błąd 404

Ustawienia bezpośrednich odnośników

Jeśli plik .htaccess został usunięty, to aby naprawić ten błąd, musimy zalogować się do naszego panelu administracyjnego WordPress, a następnie udać się do sekcji “Ustawienia” -> “Bezpośrednie odnośniki”, gdzie klikamy po prostu “Zapisz” bez wprowadzania zmian. Wygeneruje nam to nowy plik .htaccess z odpowiednimi regułami dla systemu WordPress, aby strony nie zwracały błędu 404.

Ręczna aktualizacja .htaccess

Jeśli to nie zadziałało, musimy ręcznie zaktualizować nasz plik .htaccess, gdyż WordPress może nie posiadać uprawnień zapisu pliku .htaccess. Logujemy się na nasz serwer za pomocą klienta FTP  i w głównym katalogu instalacji WordPress (nazwa_domeny/public_html) znajdujemy plik .htaccess. Klikamy na niego prawym przyciskiem i w zależności od użytego klienta FTP musimy znaleźć “właściwości” lub “prawa pliku”. Zmieniamy prawa pliku na 0644 i możemy wtedy ponownie spróbować wykonać krok “Ustawienia bezpośrednich odnośników” lub dokonać modyfikacji pliku ręcznie, wklejając poniższy kod:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania na błędy WordPressa występujący w Twojej instalacji, skontaktuj się z naszymi Mnichami, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie Twojego problemu.

Autor:

Mateusz Wasilewski

Może ci się spodobać również

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA

Szanujemy Twoją prywatność

Na stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony, w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzania Twoich danych w powyższych celach, kliknij „Akceptuj wszystko”. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z plików cookies pozyskanych przez Twoje urządzenia mobilne korzystając z możliwości kontynuacji korzystania ze stron internetowych w domenie zenbox.pl nie akceptując plików cookies, jak również poprzez zarządzanie ustawieniami plików cookies w Twoich przeglądarkach. Administratorem Twoich danych osobowych jest zenbox sp. z o.o. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Niezbędne pliki cookies

„niezbędne” pliki cookies - są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące zapewnieniu bezpieczeństwa w korzystaniu z niego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.