Aktualności

Google Analytics a RODO

W styczniu 2022 roku austriacki rząd uznał, że korzystanie z Google Analytics narusza RODO. Jest to związane z tym, że korzystanie z usługi powoduje przekazywanie danych do amerykańskiej firmy, dla którego nie istnieje obecnie narzędzie prawne, które pozwalałoby na przekazywanie danych do USA zgodnie z przepisami RODO. Google, i wiele innych amerykańskich spółek, działając zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami, zobowiązana jest w myśl tzw. Cloud Act do przekazywania rządowi amerykańskiemu danych przechowywanych przez amerykańskie firmy, niezależnie od lokalizacji w jakiej te dane zostały pozyskane i są przechowywane.

Do lipca 2020 r. korzystanie z narzędzi Google Analytics było dozwolone w oparciu o tzw. „Tarczę Prywatności”, na podstawie której dane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego były przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z sentencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 lipca 2020 r., decyzja Komisji (UE) z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA została unieważniona.

Jeżeli więc korzystasz z Google Analytics, a Twoja firma działa na austriackim rynku lub obsługuje austriackich klientów, rozważ zmianę usługi na taką, korzystanie z której zapewnia wypełnianie wymagań wynikających z RODO, gdyż dalsze korzystanie z Google Analytics może wiązać się z karami finansowymi.

Europejski Inspektor Ochrony Danych zakwestionował transfery danych do USA dokonywanych przez Parlament Europejski, holenderski organ nadzorczy również rozważa zakwestionowanie korzystania z Google Analytics, a zatem wkrótce podobne decyzje mogą pojawić się w pozostałych krajach EOG.